Kasperteaterdockan i entrén till "Det magiska tomrummet" på Stockholms Underleverantörsmässa SUM 2002 i Sollentuna den 13-15 mars 2002 symboliserar hur svenska underleverantörer i framtiden måste försöka "slita sig ur huvudleverantörnas garn" och själva lära känna samt ha närmare kontakt med dagens krävande slutkonsumenter. Med nyvunna kunskaper kan många sedan börja "dansa själva" som "Kasper" här gör på den "symboliska" CD-rom skivan.

Nytänk i paneldiskussion på SUM mars 2002TV4:s Lennart Ekdal har under flera år lett den inledande paneldiskusionen på Stockholms Underleverantörsmässa (SUM), som f ö firade 5 års-jubileum.

- Marknadens krav på Underleverantörerna ökar och nu är det vad jag har förstått "Upplevelsesamhället" som utmanar, sade Ekdal och frågade panelen:

- Är det här nu ytterligare ett sådant här nytt modeord, som är övergående?Diskussionspanelen utgjordes från vänster av Börje Österberg, vd företaget Nordic Sport, Alan Dilani, forskare Design & Hälsa, Anki Ahrnell, konsult inom reklam och varumärkesvård, Mats Brunell, projektledare för ett nytt "upplevelseprojekt" Sydväxt i Stockholm och Tommy Schavon, projektledare för nätverksprojektet Verkstad Södertörn.Dessutom deltog i panelen Imi Markos och L.O. Landin, som svarade för huvudtemat för diskussionen "Det magiska tomrummet" tillsammans med SUM.

- Nej detta är inget övergående, menade Imi Markos. Det är det s.k industrisamhället som har tjänat ut och som nu övergår i någonting annat. Åtminstone i den industrialiserade världen. Här dricker och äter vi inte längre enbart därför att vi är törstiga och hungriga. Här vill den moderna konsumenten ständigt ha nya smak- & luktupplevelser.

- Att det hela tiden kommer upp nya begrepp beror givetvis på den ökade globaliseringen och det därmed ökade informationsutbytet människor emellan, menade L.O. Landin, och det är i sig ett tecken på att det verkligen är mycket som händer just nu.Att kraven på underleverantörerna växer betonde också Mats Brunell och Tommy Schavon. Det gäller för företagen att hela tiden tillföra nya värden till sina produkter och att vara med i ett tidigt skede när nya produkter utvecklas, att jobba ihop med kunderna. Exempel på sådana värden är "design" varför det gäller för företagen att dra nytta av och samarbeta med forskningen på detta område. Projektet Sydväxt går just ut på att se till att representanter från de "olika världarna" träffas så att utbyte uppstår. På SUM har man i år dessutom en stor designavdelning för att hjälpa till med denna "korsbefruktning".

Och det gäller ju också att få ungdom intresserad. Idag är medelåldern hög bland förtagen i t.ex Södertörns verkstadsnätverk.- Stress och utbrändhet kostar många miljarder varje år, sade Alan Dilani, som bl.a visade upp en utredning om Design & Hälsa. Han betonde vikten av att i byggnadsverksamhet inte bygga in onödiga stressmoment, utan istället se till att våra olika miljöer bidrar till att skapa bra arbetsklimat. Bara ett sådant litet exempel som handtagens utformning kan vara mycket viktigt för t.ex äldre människor ska känna sig trygga.

- Du verkar vara en av få kvinnor här, sade Lennart Ekdal till Anki Ahrnell. Vad beror det på ?

- Det kanske beror på att underleverantörerna inte är särskilt roliga. Samtidigt som man överraskas av hur mycket pengar som de klassiska varumärkes- och konsumentföretag "slänger ut på onödig reklam", så har kanske ändå underleverantörer och verkstadsföretag något att lära "när det gäller att sälja sig själva". Och vill man få ungdomar att intressera sig för att arbeta inom näringen måste man ha en vision med verksamheten. Alla människor vill idag vara med och göra något meningsfullt. Ta exempelvis IKEA, menade Anki Ahrnell, där Kamprad har lyckats få ut en idé om att göra "vanliga människors liv lite bättre" istället för att bara sälja "billiga möbler".Mest applåder fick som sig bör nestorn i panelen Börje Österberg på bilden längst till höger. Börje höll med Anki Ahrnell om betydelsen att "vårda sitt varumärke".

- Det gäller att vara bäst på någonting och sedan göra det känt. Börjes företag Nordic Sport är bäst i världen på att göra stavar, spjut och diskusar. Och den kunskapen har gjort att Nordic idag får ansvaret att leverera all utrustning till stora idrottsevenemang som t.ex VM i fri-idrott i Edmonton förra året. När hela Sverige väntade på guld hade i praktiken Nordic Sport redan kammat hem "guldet". I 11 dagar stod det Nordic i TV-rutorna runt om i världen på varenda häck, hoppställning, matta osv. Idag har Nordic även börjat leverera "tartanbanorna" som man springer på. Läs mer om Nordic Sports framgång i Edmonton.

- Men alla kan inte vara bäst. Vad ska de göra, frågade Lennart Ekdal.

- Man behöver inte vara bäst i hela världen. Man kan vara bäst i Stockholm, svarade Börje.

Nordic Sport är ett bra exempel på ett företag, som har lyckats med att "göra sig oumbärligt" genom att arbeta nära ihop med arrangörer och idrottsmän. Ett annat exempel är Sandvik, menade Imi Markos. 95% av alla skidskor i NHL är gjorda av Sandvikstål. Och när Sandvik har utvecklat dessa produkter har man arbetat i direkt samarbete med Gretsky & Co. Läs mer om "hur det svenska stålet åter biter.

- Det gäller för varje företag att noga fundera igenom vilka mänskliga behov som de tillfredställer med sin tillverkning, alltså vilka slutkonsumenterna är, menade L.O. Landin. Genom att strikt utgå ifrån slutkonsumenternas behov och se hur dessa utvecklas är sättet för de tillverkande företagen att svara upp mot "upplevelseekonomins krav", identifiera "tomrummen" på marknaden och göra dem "magiska", dvs lönsamma. L.O. utmanade alla utställare och besökar att under mässdagarna testa metoden på sin egen verksamhet genom att besöka montern "Det magiska tomrummet".

Det magiska tomrummet

Direkt efter Paneldiskussionen och under de kommande mässdagarna gästades den speciella monter som SUM byggt under ledning av konstnär Staffan Tolsén och EBC Kreaprenör av nyfikna utställare och besökare.Den konstnärliga utsmyckningen hade mängder av finurliga associationer till dagens tema" att identifiera och fylla magiska tomrum".

Här ser vi till höger projektledaren bakom "Det magiska tomrummet" och "Modell-N" (CrossSensor) L.O. Landin i en diskussion med tidningen Underleverantörens redaktör.

Och här diskuterar en annan av Paneldiskussionens deltagare, reklam- och varumärkeskonsulten Anki Ahrnell med Mats Ensér från dataföretaget Telespons.

Det nya försöket att få mäsdeltagare att träffas och få nya, häpnadsväckande idéer och upplevelser gav mersmak.