Årsmöte Kreaprenör 4 april 2016

Ett 40-tal kreaprenörer hade samlats på vår nya stamkrog "Farbror Nikos", Katarinavägen 19 i Stockholm för årsmöte. Ordföranden LO Landin hälsar alla välkomna genom att presentera dagens intressanta program och de inbjudna seminarieledarna. Mötets syfte var att samtidigt göra en genomgång vad som skett inom de av föregående årsmöte beslutade fokusområdena i Kreaprenörs pågående verksamhet.HJÄRNANS FRIHET -
läs om projektet här

Först ut var projektet Hjärnans frihet och LO Landin påpekar att projektet, som inleddes i samband med vår Medvetandekonferens 2010, handlar om sådant som äntligen börjar omnämnas allt oftare i pressen. Men problemet är att i pressen får vi bara läsa om forskningsresultat och om nya info-, bio- och nanotillämpningar som presenteras nu, och som därför är sådant man redan forskat på under lång tid. Som exempel håller LO upp dagens nummer av Dagens Industri och pekar på digitaliseringsrådgivaren Sara Öhrvalls krönika med rubriken ”IQ-tjänster snart som molntjänst”. Insikten om teknikens möjligheter med artificiell intelligens ökar. Men det gör tyvärr också riskerna.

Forskningsfronten ligger – i tysthet – mycket längre fram än vi får läsa i tidningen. Så när transhumanisten Hannes Sjöblad för en tid sedan på en bokrelease av matematikern Olle Häggströms bok ”Here be Dragons” (en bok om forskningsetik) menade att det bara är en tidsfråga innan vårt medvetande får lämna ”köttsäckarna” (en transhumanists beskrivning av människokroppen) för att i frihet uppnå ett oändligt liv i molnet, då undrar man om Hannes är en avatar av Salamördaren från 1908, som också hade en sjuk idé om att befria människor från deras kroppar. Men om det nu är så att forskningen håller på att definiera om begreppet människa, borde det då inte vara en mänsklig rättighet att detta åtminstone föregås av en etisk debatt bland människor. Och Kreaprenör har ju tidigare ventilerat starka misstankar om att det pågår oetisk forskning – också i Sverige - utan informerat samtycke på människor.

Vad är egentligen Science fiction och vad är Science facts var den fråga vi hade bett Leo Alexander Ängeslevä att redogöra för. Medvetandeforskningens snabba framsteg gör att gränserna mellan ficton och fakta överskrids i en allt snabbare takt. AI (artificiell intelligens) kan bli både mänsklighetens största men också sista genombrott, det är det flera experter inkl Stephan Hawkings som har uttalat. Leo börjar med att dela ut ett faktablad om vad EU:s flaggskeppsprojekt The Human Brain Project skriver på sin hemsida:

”…..Building computer models of the brain may challenge our concepts of personhood, free will and personal responsibility, and the nature of consciousness… As in other fields of science, it is also possible that new knowledge about the brain will be abused – deliberately, for example to  create newweapons – but also involuntarily, because society does not realize the power and consequences of new technologies.” Det är precis som LO antyder ovan, menar Leo, det finns ett stort behov av en etisk debatt kring denna utveckling, men den har man lagt som sista fas i projektet. Och det är osannolikt att det inte redan nu pågår forskning på människor, eftersom det handlar om att läsa den mänskliga hjärnans neurosignaler. Och det handlar om telepati, fortsätter Leo. Framtidens dator kommer ju inte att ringa i mobilen och tala om att jag ska ta blodtrycket, eller tala om för mig att jag glömt ta min medicin. Ericsson talar redan om att det nya ”modet” inte längre är Vearables, dvs saker vi sätter på oss, utan Internables, dvs saker vi har i oss. Och dessa applikationer är redan på väg. Vem tror att Ericsson släpper sådana produkter utan att först ha testat att de fungerar – i kroppen. Hur vill vi att vår framtid ska se ut, frågar Leo. Och han avslutar med att citera Putin, som säger att Ryssland inte kommer att degenerera sin befolkning med bioteknik, som västvärlden håller på att göra med GMO, chips osv. Västvärlden håller på att skapa en andra klassens medborgare. Det kommer inte Ryssland att göra, säger Putin.
 
Leos redogörelse visade med all önskvärd tydlighet hur forskningsfronten och den internationella kapprustningen med Hjärnan som villebråd återigen har flyttat fram gränserna för fiction till fakta. Och var finns logiken, när man talar om att ha människoliknande avatarer som krigar framtidens krig åt oss, när forskarna samtidigt talar om det etiska ansvaret för ”dual use reserach”. ”Det finns ingen omoralisk teknik”, sa Olle Hellström under sin ovan refererade bokrelease, ”det finns bara omoraliska forskare.” Och allt tyder på, avslutar Leo, att Europa har flyttat ut den ”oetiska delen av forskningen” till andra länder som Indien och Kina. Och den senaste tidens skandaler har också fått den tidigare garantin för att oetisk forskning inte förekommer i Sverige, KI:s höga moral, att rämna. För vad säger att kärlkirurger är mera moraliska än hjärnforskare.   

STOPPA ALZHEIMER NU

Nu plats på scen för nästa redovisning. LO Landin kallar hedersprofessorn från Uppsala universitet Karl Arfors, som arbetat med Kreaprenörs Kost & Hälsa dialog sedan 2006 för att rapportera om nya revolutionerande rön om Alzheimer.

Karl berättar att all hans mångåriga forskning främst i USA om kroppens mikrocirkulation egentligen har handlat om ”inflammationens betydelse för världssjukdomarna”. På senare år har det stått alltmer klart att hjärt-, kärlsjukdomarna handlar om inflammerade kärl. Och nu har också demenssjukdomarna visat sig handla om inflammation i hjärnan. Under industriepoken har de sockrade produkternas intåg lett till att förhållandet i kosten mellan Omega 3 och Omega 6 fettsyrorna förändrats från 50/50 till 20/80. Och Omega 6 (socker och kolhydrater) driver inflammation och detta är samtidigt den bakomliggande orsaken till både världens diabetesepidemi och ökningen av demenssjukdomarna. Alzheimer kallas numera allmänt för Diabetes 3.

Karl berättar vidare att läkaren Dale Bredesen på UCLA för första gången har lyckats visa på att det är möjligt att vända Alzheimer-sjukdomen genom att systematiskt ta bort socker och kolhydrater ur kosten. Patienter som varit tvungna att sluta sina jobb pga begynnade demens har kunnat återgå till arbetet efter Bredesens kosthållning. Detta är helt fantastiska resultat, säger Karl, vilket också visar att mina egna funderingar kring inflammationen som bakomliggande orsak till alla globala sjukdomar stämmer. 38 miljoner människor dör varje år i förtid av diabetes. Föreställ dig vad det skuile stå i tidningarna om så många människor dör av klimatförändringar. Men när det gäller en av industrin skapad sjukdom skrivs det inte ett ord.

Under pausen fick vi oss en bensträckare under ordnade former med hjälp av kreaprenören och Breemaläraren Anna Holtenstam, som visade oss hur vi med hjälp av rörelser på samma gång kan uppnå stillhet, avspänning kopplat till närvaro och ny energi.

VAD ÄR DET SOM HÄNDER?

LO Landin citerar ”Youtubestjärnan” William Spetz, som säger ”att han är lugn. Det går ändå åt helvete.” Kriget om oljan i Mellan Östern, flyktingkrisen och upprepade terroraktioner ser ut som att utvecklas till nationalstaternas och de västerländska demokratiernas största kris någonsin. Dagens gästföreläsare tekn.doktor, medgrundare till Naturliga steget, förre vd:n i teknikkonsultbolaget Ångpanneföreningen, förre ledamoten i Hjärt-/Lungfondens och Svenska Dagbladets styrelser och sist men inte minst Dalaröbon Lars Bern hälsades välkommen. Efter att ha skrivit en kritisk artikel om Klimathysterin 2008 portades han av MSM (Main Stream Media) och startade då bloggen Antropocene. Nu har han fler läsare än han någonsin hade i Svenska Dagbladet och rankas idag bland de 80 viktigaste opinionsbildarna i Sverige.

Går det åt helvete, var frågan vi vill ha svar på.

Jodå. Det går åt helvete, svarar Lars Bern. Jorden kommer att gå under. Och visst påverkar människan klimatet, det har jag aldrig förnekat, trots att jag kallas klimatförnekare av somliga, säger Lars Bern. Men det är inte det som gör att det går åt helvete. Stora vulkanutbrott och asteroidnedslag är exempel på katastrofer, som inträffar med jämna mellanrum och som har hotat och kommer att hota mänskligheten också i framtiden.

Inte heller kommunismen är problemet, påpekar Lars Bern. För några dagar sedan var han på middag med inflytelserika människor, som borde veta bättre. Men där påstod man att Putin är kommunist. Men det är han ju inte. Kommunismen i Ryssland upphörde för 25 år sedan och Putin är nationalist. Precis som Donald Trump, Jimmie Åkesson och Marine Le Pen. Skälet till att Nationalstaterna är i kris är att de har fått en ny stark fiende, de globala företagen med ekonomier som är större än många av nationalstaters.

Det började med slaget vid Trafalgar, fortsätter Lars Bern. Före dess hade vi starten av globaliseringen med de stora handelshusen under 1700-talet, när bl.a. Holland byggde upp sin ekonomi. Men efter Englands seger vid Trafalgar började en ny världsordning växa fram. Efterhand skapades det första globala företaget Standard Oil, som skaffade sig en monopolsituation genom att kontrollera världens oljeintressen. Företaget växte sig så starkt att det ledde till en ny lag i USA att det måste delas upp i 30 mindre företag. Men i praktiken kontrollerade ändå ägarfamiljen Rockefeller de 30 nya företagen som bildades. Dessutom blev familjen filantroper och bildade stiftelser, som man ändå kontrollerade i praktiken. Man placerade också pengar i banker, som man kontrollerade. Federal Reserve i USA är en privat bank. På så sätt kom man att dominera livsmedels- och läkemedelsvärlden (Big Food och Big Pharma) och fick som motprestation till sina donationer platser i sjukhusens styrelser.  Man tillverkade läkemedlen och utbildade samtidigt läkarna som skulle använda dem. Ett litet antal ägarfamiljer – Rockefeller, Rotchild, Carnegie, Soros – kom till sist att kontrollera de globala företagen med hela världen som sin marknad. Lars Bern kallar familjerna för de angloamerikanska oligarkerna.

För oligarkerna blir nationalstaterna efter hand hinder med deras skatter och lokala lagar. Därför vill man försvaga nationalstaterna genom att flytta makten till överstatliga organ som FN och EU. Genom att bjuda in nationalstatens politiker till möten och förhandlingar vill man itroducera dem i ett nytt världstänkande. Bilderberggruppen, de årliga mötena i Davos, Romklubben m.fl. sammanslutningar är exempel på arenor, där oligarkerna utser ordförande och finansierar verksamheten, vilket banar vägen för deras egna företags intressen. Demokratin dör.

Handelsavtal som nu förhandlas fram gör att företagen gynnas och att nationalstaternas makt minskas. Politikerna har blivit en ny klan, som hellre umgås med de rika oligarkerna än med sina väljare.

Motkrafterna för demokrati och mot oligarkerna är t.ex. Brexit. Putin och Ryssland är en annan motkraft. Ryssland sitter på världens största naturtillgångar. Och Putin sätter stopp för globaliseringen. Därför är han hatobjekt nr 1 i oligarkernas värld. Och oligarkarena kontrollerar medierna och styr all information. Det senaste läckaget av information om pengar i brevlådeföretag är exempel på hur oligarkerna försöker försvaga sina motståndaree maktpositioner. Putin anklagas för att finns med trots att han inte gör det. På samma sätt förklaras varför George Soros kan publicera en artikel i Dagens Nyheter, som pekar ut Putins bombningar som orsak till flyktingströmmarna till Europa, trots att dessa inleddes långt före bomningarna. Samtidigt har Soros finansierat en handbok, som säljs i miljonupplagor, och som beskriver hur man ska bära sig åt för att lura sig in i Europa. Allt för att öka flyktingströmmarna och försvaga nationalstaterna.

På samma sätt får den tidigare under dagens seminarium konstaterade diabetesepidemin sin förklaring. 1977 införde den amerikanske presidenten George McGovern nya kostråd baserade på forskningsfusk och den amerikanska livsmedelsindustrins behov, vilket innebar att fett förklarades som farligt att äta. Därför kunde de amerikanske bönderna sälja mer av spannmål och majs, samtidigt som nya kostråd har lett till att övervikt och fetma har spridit sig som en löpeld. 38 miljoner människor dör idag i förtid, samtidigt som oligarkernas livsmedels- och läkemedelsindustrier växer så att det knakar och gör en liten klick människor ännu rikare. Pengarna styr och politikerna korrumperas.

Den tredje kraften
Finns det någon tredje kraft utöver västvärldens oligarker och nationalister som Rysslands Putin, Trump, Le pen och Åkesson. En sådan tredje kraft är Kina och Indien, som nu tar kontaktar med nationalstaterna i Afrika och Latinamerika. Maktkampen i Brasilien är en del av denna maktkamp. Sydafrika lockas in i samma sfär och naturligtvis Ryssland. Kina och Ryssland köper idag guld för att bygga en ny världsvaluta istället för dollarn. Och man forskar intensivt för att också skaffa sig en superhjärna.

Lars Bern redogör för ett möte som han haft med Indiens ambassadör i Sverige. Hon förnekar att de stridigheter mellan Indien och Kina, som det skrivs om i västerländsk press, är något problem. Men skillnaden mellan Kina och oss, säger samma källa, är att det som vi vill genomföra på 10 år tar det 100 år att göra i Kina. Men på sikt är Kina den stora tredje kraften.

Den fjärde kraften
Det senaste klimatavtalet i Paris är ytterligare ett exempel på maktkampen. De västerländska oligarkerna vill hålla tillbaka utvecklingen i Kina, Indien och Afrika och det kan man göra med hjälp av klimatavtal som stipulerar minskad användning av fossila bränslen, menar Lars Bern. Men nu innebär avtalet i Paris att nationalstaterna har kvar sitt oberoende. Och på energiområdet kommer ändå solenergin till sist att segra. Och Kinas tredje kraft.

Men Kina innebär ingen bra lösning för världen, menar Lars Bern. Kina är rasistiskt och ser världen som en lök, där den inre kärnan är äkta kineser. Därför enades mötet om att vi måste understödja den fjärde kraften, vilket är den motkraft som finns i lokalsamhällena. Och den motkraft som finns mot high Tech enligt John Naisbitts Megatrender, nämligen High Touch. Kraften finns härute bland människorna, där vi har börjar inse att det finns mer att veta än det som står i tidningarna. Lars Bern fick en lång applåd som tack för sin intresseväckande samhällsanalys.
 
ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR
Mötet avslutade med årsmötesförhandlingar. Den nyvalda styrelsen, verksamhetsbrättelse och bokslut finns att läsa under rubriken Om oss.