Rapport från konferensen
"Människans existens och fredens möjlighet"

Glädjande nog samlade konferensen 160 personer på ABF-huset i Stockholm helgen 19-20 september 2015.
   En konferens om hur religion och sekularisering, vetenskap och andlighet påverkar vår existens. Syftet var att blanda konst och musik med psykologi och kvantfysik för att spegla nutidsmänniskans medvetandeutveckling.

Konsten fick sin plats i entrén tillsammans med alla spännande bokbord med egna bokproduktioner på så gott som varje bord. Nelly Ciresia Strömberg, Vedic-Art konstnär, höll i utställningen och ställde ut sina egna fantastiska tavlor tillsammans med Kajsa Ingemarssons underbara naturfoton och Noomi Carlssons magiska fotografier från vardagen – då tiden stoppas en sekund.

Initiativet till konferensen tog Ingrid Krianon från Brobygge & Dialog, en förening som startades i februari 2005 av IngaLill Wener tillsammans med Ingrid m.fl. och som utmanat det normkonservativa etablissemanget med frågor som ”finns reinkarnation och minnen från tidigare liv, kan den nya andligheten bidra till fred i världen och synliggör meditation och hypnos den osynliga verkligheten”?

 
Konferensansvariga var IngaLill Wener, ordförande i Brobygge & Dialog, och Lars-Olof (LO) Landin, ordförande i kunskapsalliansen Kreaprenör® - två nätverkande organisationer som samverkar sedan 10 år genom att bl.a. arrangera möten, ”workshops” och konferenser i syfte att sprida kunskap om det som verkligen händer i vår tid.
   För alltfler blir det uppenbart att människors intresse för de stora livsfrågorna växer - frågor om medvetande, kärlek och rädsla. Och utan alla de andra medhjälparna hade konferensen inte fungerat som den gjorde med konferensteknik, incheckning, fikaraster och med tillsyn vid bokborden. Tack ni alla!

Thomas Wiehe med hustru Karin svarade tillsammans med Hanna Isaksson (andra dagen) för de många musikaliska associationerna - om solenergin och om gräsets växande kraft och om det Thomas kallar ”Guds reservdörr, Den Heliga Anden”. I en av sångerna låter det så här: ”Där människor bryr sig vill jag vara med”. Thomas´ stora intresse för filosofi, meditation och för indisk och kristen påverkar hans låtskrivande, så att det både blir ljuv musik för örat samtidigt som texterna stämmer till eftertanke. ”Det finns ingenting som inte kan speglas av musik”, säger Thomas, som gärna uppträder för barn. De förstår ju de djupaste frågorna intuitivt.  

Anna Holtenstam hjälpte till i pauserna att med mediterande kroppsövningar göra så att allas hjärnor och hjärtan hölls på högsta uppmärksamhetsnivå. Och till detta bidrog givetvis också våra eminenta föredragshållare.

(Foto: Du och jag, himmel och jord av Noomi Carlsson

Ingalill Wener inledde konferensen.

"Varmt välkomna till denna helg i vår Mänskliga Existens! En dag av kosmisk dans av evolution, kärleksenergi, ljus och stillhet.

Vi har en röd och vit ros här uppe på podiet. Den röda rosen står för KÄRLEKEN och den vita för FREDEN. Rosor som hälsar dig välkommen till konferensen Människans existens och Fredens möjlighet.

Jag har funderat lite på början av vår rubrik. Såg en artikel där benediktinermunken och zenläraren Willis Jäger citerades och han sa; Vår existens har en unik betydelse, meningen med våra liv är att uppleva vår egen och andra varelsers gudomlighet. 
Hildegard av Bingen (1098-1179) liknar oss vid speglar som ska reflektera den gudomliga gnistan ut i världen, till vår omgivning.

Med konferensrubriken menar vi att Människans existens, din och min, också är Fredens möjlighet! Idag börjar en världsfredsweekend med global meditation både idag och i morgon. Budskapet är Tillsammans skapar vi en värld där inre och yttre fred är det normala sättet att leva. Det är dags att vara den fred vi vill se i vår värld.

I programmet sommarkväll i juli hörde jag följande: Att berätta – att förmedla – är meningen med vår mänskliga existens (Shima Niavarani). Vi är uppväxta med berättelser – de har lyft vår fantasi, gett oss kunskap och hjälpt oss förstå vår mänskliga existens."
(Fredens möjlighet av Ulf Enhörning)

"Nu släpper vi fram tio härliga, unika berättare och sångare med sina budskap om vår mänskliga existens och fredens möjlighet – nu när vår osynliga verklighet blir alltmer synlig."

ANSVARET FÖR ATT LAGA VÄRLDEN

Först ut var Antoon Geels, professor emeritus i religionshistoria med religionspsykologi vid Lund universitet och författare till många böcker om mystik och spiritualitet i världens religiösa traditioner. (OBS! Att ordet emeritus betyder att man kan säga precis det man känner och tycker fick publiken erfara under två upplyftande dagar.) Antoon Geels föredrag tog avstamp i hans senaste bok Laga världen – med ickevåld, medkänsla och andra verktyg och handlade om vårt eget ansvar och vad var och en av oss kan göra. Och han börjar med att ställa frågan – Vad är en människa?
”Alltings mått”, skulle Leonardo da Vinci ha svarat. Men i själva verket pendlar vi mellan att vara änglar och bestar. Att laga världen är ursprungligen ett judiskt visdomsuttryck.

Antoons verktygslåda ser ut så här;
1) Icke-våld och 2) Medkänsla – färdigheter som vi faktiskt kan träna upp!!!

3) Avvisa bokstavstro i alla former och 4) Studera evolutionshistoria och tänkandets utveckling för att förstå hur vi människor verkligen fungerar och tänker. Perceptionspsykologen Daniel Kahneman fick för några år sedan Riksbankens pris i ekonomi till Alfred Nobels minne för sina insikter om ”det snabba och det långsamma tänkandet”. Trots att vi tror att vi nästan alltid fattar rationella beslut, är det i vekligheten så att 80% av våra beslut är intuitiva - emotionella.
Är då inte den rationella värld vi bygger i humanismens namn egentligen inhuman???

5) Reflektera över din identitet. Våra liv är berättelser och religion tillhör i allra högsta grad dessa berättelser, som i forskarens språk blir till en serie inkluderande och exkluderande identitetsmarkörer. De religiösa skrifterna måste tolkas allegoriskt. Mycket som berättas är inga historiska händelser. Genom att reflektera över detta uppstår insikter om människors i grunden djupa enhet - trots olikheterna.

Och 6) Se upp med ”vi och dom tänkande”, eller som Doris Lessing uttryckt detta – ”Det största hotet för freden är att känna sig överlägsen”.

7) Samarbeta – ”benchmarka” med fredliga kulturer.

8) Reflektera över gudsbilderna – genom att t.ex. inte bara ställa frågan om man tror på Gud utan kanske också fråga, vilken Gud är det som man inte tror på? Ta reda på vilka gudsbilder som finns. Antoon Geels påpekar att många människor utrycker ”I´m spiritual – but not religous”.

9) Integrera mera - Antoon Geels stora önskan är att vi inför Evolutionslära på skolschemat, vilket skulle vidga insiken hos många fler om möjligheterna att skapa fred och om det egna ansvaret "att laga världen".

NU ÄR JAG INTE RÄDD LÄNGRE

Kajsa Ingemarsson är författare och känd från Radio och TV. Hon berättar öppenhjärtligt att för henne har mystik alltid varit en självklarhet. Hon växte upp i ett hem där föräldrarna inte var främmande för det mystiska perspektivet och farföräldrarna var lärjungar till den danske andlige författaren Martinus.
   Hon var 30 år, när hon första gången förstod att alla människor INTE trodde på reinkarnation. Hon vägleddes av sitt inre att ge sig själv fem år för att skriva om vår gränslösa existens, om att hitta den magiska gnistan inom oss, gnistan som visar vägen till vår kreativitet och vår gränslösa förmåga att forma vår egen verklighet, och om att allt i universum är delar av ett dynamiskt nätverk i ständig samverkan. Vad spelar mystiken för roll i vårt sekulära liv?

Hennes andra bok, Modern mystik – den dolda vägen till inte klarhet, skrev hon efter en för henne personligen mycket speciell resa i Egypten, där hon upplevde hur ”själ och människa” kom samman i faraonernas tempel.

Mystik är för Kajsa Ingemarsson sammanfogandet av den splittrade gudomligheten. Mystik för samman människan med den gudomliga gnistan. Mystik är ingen vetenskap utan en subjektiv upplevelse av det stora sammanhanget. Mystiken är för själen vad psykologin är för sinnet, och vad vetenskapen är för den manifesta verkligheten. ”Vi kan inte lära oss mystik, bara personligen erfara existensen av en annan verklighet än den manifesta”, säger Kajsa Ingemarsson.

Hon upplever att mystik är att söka svar på frågorna om ”vem jag är, var kommer jag ifrån och vad är meningen med mitt liv”. Det finns inget slut på de frågorna, bara en ständigt expanderande medvetenhet. Kajsa Ingemarsson skriver för att hjälpa oss att ta fram vår outnyttjade potential, för att få oss att finna kraft och nå klarhet och förlita oss på den universella intelligensen. ”Människor som vet allt är farliga”. Efter att hon hade givit ut boken Någonstans inom oss fick hon ett brev från en läsare där det stod: ”Tack för boken, nu är jag inte rädd längre”.

I september, dagarna före vår konferens kom hennes tredje bok ut, Hjärtats Väg – att hela och helas med kärlekens kraft.

VAD ÄR LIV OCH VAD ÄR MEDVETANDE?

Rune Östensson har arbetat 30 år med forskning i mikrobiologi och är idag livsforskare inom friskvård, kost- och näringsrådgivning. Han började läsa Martinus´ kosmologi 1979 och har föreläst och varit kursledare sedan dess.

Enligt Martinus Thomsen, en dansk andlig författare (1890-1981), närmar sig mänskligheten ett kosmiskt medvetande, ett naturligt tillstånd som alla kommer att uppleva på ett visst stadium i sin utveckling. För Martinus är inkarnation och reinkarnation självklarheter. Medvetande överförs från medvetande till medvetande.

Men vad är medvetande??? eller ”The hard problem about consciousness”, som det brukar heta.

I den materialistiska världen inträffade Big Bang för ca 14 miljarder år sedan. Enligt Energilagen kan energi varken produceras eller förstöras – all energi i Universum är konstant.

Alltså måste allt ha funnits före Big Bang. Och enligt biogenetiken är det bara liv som kan generera liv. Vi härstammar från en bakterie. 99,9% av allt vi ser – det synliga Universum – är elektromagnetiskt. Vi lever i ett ”elektriskt” Universum. Materiens 4 tillstånd är fast, flytande, gasformigt och strålformigt (det sist nämnda av andlig natur). En atom är i sig ett solsystem i miniatyr, som hålls samman av en slags överordnad energi. Medvetandet är matrisen för all materia, är överordnat materia och är materians innersta väsen, vilket i österländsk tradition kan liknas vid Maya.

Tanken är livskraft – uppbygglig eller förstörande - och tankenäring handlar om positiv eller negativ energi. Det materialistiska tänkandet är ofullständigt och leder till kaos. Exempel på negativa energi är enligt Rune Östensson vapentillverkning och vårt industriella sätt att hantera djuren med i slutändan plågsamma masslakter. Den ryske författaren Leo Tolstoj – själv vegetarian - lär ha uttryckt ”att så länge det finns slakthus kommer det att finnas slagfält”. Onda handlingar är ofta kopplade till fiktiva njutningskänslor, som omedelbart inträder efter det att illdåd har begåtts (”hämnden är ljuv”). Att dessa njutningskänslor är fiktiva får förövarna bittert erfara när karmavågorna slår tillbaka. Rune Östensson lämnade oss med mängder av nya intresseväckande insikter i Martinus´ kosmologi och med mängder av nya frågor i vår materialistiska värld. För vad är t.ex. elektricitet egentligen?  

DET FINNS INTE LÄNGRE TVÅ SANNINGAR

Bengt Wadensjö är biskop emeritus i Karlstads stift i Svenska kyrkan och som direktor för det av honom 1999 grundade Centrum för samtidsanalys är han också en känd förespråkare för religionsdialog. Han har nyligen gett ut boken Gud – ett svallande hav av nåd, frid och kärlek. Hur talar vi om Gud på ett relevant sätt i vår globaliserade, teknifierade, ekonomiserade och rationella, men också andligt mycket öppna tidsålder? Bengt Wadensjö visar med all tydlighet att han kan göra det mycket öppnare och med mycket mera humor som emeritus.

Bengt inleder med historien om några utomjordingar som kommer till jorden och undrar vad det är för krig som pågår och som får svaret; ”man slåss om vilken religion som är fredligast”. När han var biskop i Karlstad gjorde man klart för honom – i Grums – att den riktiga kristendomen fanns – i Grums. Bengt Wadensjö uppmanar människor att följa sitt hjärta och leva efter sin individuella tro.

Efter att ha läst den amerikanska författaren Lynne McTaggarts bok The Field har Bengt stärkts i sin uppfattning, att vi inte längre behöver två sanningar, inte antingen eller. Gränserna mellan tro och vetande håller på att suddas ut. Kyrkan har haft en tendens att bygga hus för Gud, men stänga ute människor. Många kyrkor förvandlas till klubblokaler för dem som förvaltar lokalen. Gud är inte han, hon eller hen. Gud är ande och nåd. Själen återgår till ”nådehavet”. Bengt Wadensjö är själv osäker om det finns reinkarnation. Men Jesus trodde på den, men predikade inte om den. Gud är helheten och ur förlåtelsen växer frid. Den andliga rörlighetens era går parallellt med globaliseringen, menar Bengt Wadensjö, som blev mycket uppvaktad av publiken efter sitt populära framträdande.

EN GUDINNA

Leah Allén är journalisten som gjorde ett vägval och nu söker sanningen genom intuitionen. Hennes föredrag har rubriken Inre frid vägen till yttre fred och är en personlig ”delning” av en mycket vältalig och smart men också plågad ”sökare”.

Hon presenterar sig själv som ”gudinna, kvinna och en vanlig jävla brud”. Vid 19 års ålder fick hon en svår nackskada under en gymnastikövning. I samband med detta hade hon en-nära-döden-upplevelse och såg plötsligt sig själv från taket liggande på golvet. Efter 15 år med svåra smärtor träffade hon en astrolog, som fick en dörr till andligheten att öppnas inom henne. Hon blev först skräckslagen av alla intensiva färg- och rörelseintryck hon fick, men astrologen förklarade för henne ”att det kanske finns en andlig värld”.  Idag uppfattar Leah upplevelsen som grundläggande för hennes fortsatta andliga mognad. Hon blev nyfiken och har sedan dess fördjupat sig i ämnet andlighet.

Under en resa i Australien fick hon under natten i en park en upplevelse av närvaro utanför husbilen. Hon gick ut och ”bad om att få ett tecken”. Ingenting hände förrän hon kom in i bilen igen. Obeskrivliga fenomen visade sig då på himlen och i skogen runt om. Efter en tid återkom hon till Australien och träffade då en kvinna, känd för att vara förknippad med andlighet. Kvinnan berättade för Leah om sina upplevelser av liknande slag, och hur också hon liksom Leah hade försökt att genomskåda illusionen och att hämta hem alla mina reaktioner till sig själv.  ”Att förstå att allting handlar bara om mig själv och att det där ute i världen är speglingar om mig själv”, sa Leah, och redogjorde för hur hon uppnått ett slags ”kristusmedvetande”. Leah avslutade sitt föredrag med att släppa ut sina lungors fulla kraft ”förbi intellektet och rakt in i hjärtat”, som en deltagare uttrycker det.  Eller med Leahs egna ord ”en avslutning genom att tona”. En fortsättning av konferensen vore fantastiskt, skriver Leah Allén. Kanske en kombination av workshops med sharings, meditationer och inre arbete, varvat med föreläsningar och musik.

EN VETENSKAPLIG GUDSBILD – MOT BÄTTRE VETANDE

Anders Liljas är professor emeritus i molekylär biofysik och strukturbiologi vid Lunds universitet och mångårig ledamot av Kungl. Vetenskapsakademin. Dessa lokalisationer har dock inte fått honom att släppa sitt rogivande dalmål. Han är dessutom att bevis för Bengt Wadensjös tes att det inte längre behövs två sanningar, inte bara vetenskap eller bara tro. Han är nämligen inte bara vetenskapsman utan också aktiv i Svenska kyrkan som kyrkvärd, förtroendevald och kyrkokörsångare. Och den rätta tron vet du väl att man hittar vid Siljan? Han kallar tvetydigt sitt föredrag En vetenskaplig gudsbild – mot bättre vetande.

Historien visar att det finns många gudsbilder, säger Anders Liljas. Sanningen äger ingen. Den söker vi ständigt. Före ärkebiskopen KG Hammar har sagt att ”den kloke söker sanningen, men när han tror sig ha funnit den förvandlas han till en skälm.”

Först Anders Liljas mikrovetenskapliga perspektiv;
   Charles Darwin har visserligen med sin evolutionslära slagit fast en hel del sanningar, vilka trots allt bara är hypoteser. Allt liv härstammar från en enda urcell bestående av protein- och nukleinsyror, där proteinerna är själva maskineriet som bryter ner och bygger upp 20 stycken aminosyror. 1869 upptäcktes DNA som reglerar arvsanlag och som består av 4 byggstenar benämnda A, C, G och T. DNA har således ett eget ”alfabet” med 4 bokstäver, medan datorer är blott binära med sina ettor och nollor. DNA- strukturen fick sin förklaring första gången 1953 (=strukturbiologi). Därigenom kunde forskarna börja förstå DNAs funktion. Alla organismer – människor, djur, bakterier, växter – använder samma ”lexikon” och formar DNA spiraler, uppbyggda md hjälp av positiva och negativa spänningar. Nya kopior programmeras ständigt från DNA (arvsanlagarkivet) > via RNA (messenger DNA budbäraren/blåkopian) > proteinerna, som gör jobbet. 64 ”ord” (AAA, CCC osv) som används för 20 aminosyror + 2 tecken, ett för start och ett för stopp. Skenbart mycket enkelt.

I mikrovärlden är ribosomerna naturens proteinfabriker. Samma i alla organismer. Samma 20 aminosyror. Vi är alla släkt. Möss och människor är kusiner. Vi har ca 30.000 gener vardera – endast 1% skiljer oss åt. Nya bakterier utvecklas hela tiden för att kunna överleva i de mest ”ogästvänliga” miljöer. En evolutionsreflektion i tiden; Tränar Evolutionen i Mellanöstern folk för att lära sig överleva i en synnerligen ogästvänlig miljö?

Anders Liljas refererar till Aurobindo Ghose (1872-1950), indisk politiker som kritiserade kolonialismen och som senare omvänds och ägnar resten av sitt liv åt livsåskådningsfrågor. Denne poet, filosof, guru, yogi blev efter sin död helgonförklarad och har hjälpt Anders att sträva vidare i grottekvarnen,

Bara 1 % av alla arter som funnit har överlevt. Anders Liljas ser detta som en enorm vilja till liv.

Människan har funnits i ca 200.000 år. Homo Sapiens i bara ca 10.000 år. De första språket kom till för bara 5.000 år sedan. Människan består av 10 biljoner celler. Men vi har 10 gånger fler mikroorganismer i oss. Vi är således en minoritet i oss själva. Kroppen är ett ekosystem med atomer från 30.000 stjärnor. Vi är alla stjärnstoff från stjärnor som föds och dör.

Och sedan Anders Liljas makrovetenskapliga perspektiv
;  
   Astronomin är den äldsta naturvetenskapen. På 1300-talet började Jordens centrala plats i Universum att ifrågasättas. Det finns 500 miljarder galaxer med 10-100 biljoner stjärnor vardera. Stjärnor föds och dör. Och galaxer kolliderar. Hypotesen just nu är att allt började med Big Bang för ca 14 miljarder år sedan.

Det finns 100 miljarder planeter i Vintergatan. Jorden är en enda av dessa planeter i utkanten av en av alla dessa miljarder galaxer. Vårt solsystem är 4,6 miljarder år gammalt och de första livsformerna är 3,55 miljarder år. För 2,5 miljarder år inträffade en syrekatastrof på Jorden. För 1 miljard år sedan fanns den första multicellulära organismen. För 500 miljoner år sedan fanns de första ryggradsdjuren. Men nya ”katastrofer” inträffar då och då. Den senaste för ca 65 miljoner år sedan. Den gav utrymme för däggdjuren osv, osv. Sannolikheten för intelligent liv utanför Jorden torde rimligen vara mycket stor. Något som de flesta religioner börjar acceptera.

Men på sätt och vis är vi samtidigt helt osannolika.  Och när vi bara har kunskap om 5% av världens materia – 95% kallar vi mörk energi och mörka hål – rekommenderar Anders Liljas att vi intar en ödmjuk hållning till exempel till alla gudsbilder genom tiderna. Vi kan uttala oss om Livets skönhet och skörhet och om Universums skönhet och dess stabilitet. Men vi må betänka att vi bara har förstått 5% av den materiella tillvaron.  Om Universum är Guds kropp befinner vi oss i Gud.

Också Anders Liljas vill varna för bokstavstroende. Profeter har upplevt att Gud talar genom dem. Den Heliga Anden kanske är Guds röst. Och naturvetenskap borde kunna ha en profetisk uppgift. Alla naturvetenskapare har dock inte samma förmågor, avslutar Anders Liljas, som personligen också vill uttrycka respekt och en stor tacksamhet för att få vara en del av detta enorma Universum. Vad det blir av oss återstår att vara ”den stora hemligheten”.

LIVEN MELLAN LIVEN

Rita Borenstein är legitimerad sjuksköterska, akupunktör osteopati- och hypnosterapeut. Hon kallar sitt föredrag Minnen om liven mellan liven.

Föredraget handlar om hennes arbete som hypnoterapeut med Livet mellan Liven - hypnoterapi för själsresor. Hennes arbete baserar sig på Dr. Michael Newtons forskning och livsverk från fyra decennier och med 7000 klientfall. Rita är den enda hypnoterapeut i Sverige som erbjuder denna unika hypnosmetod som hjälper människor att minnas livet mellan liven.

Dr. Newtons bästsäljare "Själarnas resa" och "Själarnas öde" har lästs av miljoner människor och hans böcker är internationella bästsäljare. Böckerna har inspirerat många till att söka upp någon som är utbildad i metoden. Metoden kan hjälpa människor som längtar att få kontakt med sin eviga själ, att integrera kropp och själ samt finna meningen och syftet med sitt liv. I boken ”Minnen av livet mellan liven” presenteras trettiotvå fallbeskrivningar av medlemmar i Newton Institute.

De ovanliga och sanna berättelserna visar vilken djupgående inverkan våra liv här och nu får när man under den andliga regressionen kan minnas sin själs mål och mening. Rita berättade även om sina egna upplevelser att under hypnos minnas barndomshändelser, tidigare liv samt livet mellan liven.

FRÅN FJÄLLET TILL ASFALTEN

Anna Lena Vikström är diakonutbildad steg1 psykoterapeut. Hon är uppväxt i en by i Lappland. Hon är för tidigt född, men klarade sig. Hon växte upp i en kultur som utvecklas genom muntlig tradition.
    Hon tror att hennes för tidiga födsel delvis kan vara orsaken till de förmågor, som hon har kommit att utveckla i livet. Eller de ”förmågor hon fått”, som hon själv uttrycker det och som hon nu har beskrivit i boken Hon som ser av författaren Eva Wiklund. 

Hon såg redan som liten flicka tydligt auran hos människor och hon kunde lämna sin kropp och gå in i ”ljusvärlden”. Hon drömde sanndrömmar som slog in. ”I Stockholm blir man tokförklarad, men där jag kommer ifrån bli man ´schaman´”, säger Anna Lena med ett klingande skratt. Hennes föredrag var härligt personligt och humoristiskt. 

Hon påstår att hennes syskon har liknande förmågor, men inte lika starka som hennes eftersom de inte haft intresse av att utveckla dem. Anna Lena kan också hitta saker som folk förlorat. Enligt gammal folktro ska man inte berätta om att man har medial förmåga.  Men Anna Lena har berättat om våra egna traditioner tack vare att det är öppnare i samhället för sådana upplevelser nu. Hon menar att man SKA dela med sig av sina mediala erfarenheter med andra som vill lyssna.

När Anna Lena flyttade från ”fjällvärlden till stan" som hon själv uttryckte det, sökte hon sig först till Pingstkyrkan.  Men där gillade man inte alls hennes ”häxkonster”.  Men Anna Lena menar att det finns en värld av kärlek ”bakom den här världen” och att det är ett mediums ansvar att förmedla detta. Någon skräck för döden behöver man inte ha. Själen sitter inte fast i kroppen. Man ska lita på och öva sin intuition.

Anna Lena vill starta samtalsgrupper med människor som vill veta mer om sin andlighet. Verkligheten kan för många var komplicerad. Deltagare som delar andliga erfarenheter kan bli en folkrörelse, säger Anna Lena.

Anna Lena är också japansk Reiki-mästare. Hon erbjöds en utbildning till Reiki-mästare som skulle kosta 100.000 kronor.  Men naturmänniska som hon är utbildade hon sig till Reiki-mästare på andra sätt och lade ut kursmaterial på internet. Hon blev inbjuden till Japan och höll kurser i Reiki i Tokyo. ”Det finns ingen anledning att gå långa kurser och bekosta dyra utbildningar för att bli en 'Healer'. Det som ger oss förmågan att hela är att tro på att det finns en helande kraft i världen och att vi kan förmedla den vidare".

Ett Studieförbund dit människor från olika kulturer kommer och berättar om sina andliga upplevelser och traditioner är något Anna Lena tror skulle gagna integration. Att sprida kultur genom muntlig tradition är en del av hennes egen fostran.

Applåderna som följde visade på publikens uppskattning av hennes föredrag. Som kuriosa kan nämnas att vaktmästaren kom in under hennes föredrag med en väska och undrade vem som ägde den. ”Detta är första gången någon vill att jag ska söka efter ägaren och inte tvärtom”, sa Anna Lena slagfärdigt.

MÄNNISKANS EXISTENS OCH FREDENS MÖJLIGHET

Sista talare var Ingrid Krianon, konferensens initiativtagare. Många i publiken kände redan Ingrid, men hon började ändå med att snabbt presentera sig själv. Hon är uppväxt på en bondgård på västgötaslätten. Mamman var pingstvän och pappan högkyrklig. Efter en trygg uppväxt skadade hon ryggen i en olyckshändelse. Hon fick länge leva med smärtor och fick dessutom problem med astma, amalgamöverkänslighet m.m.

Redan som barn hade hon andliga upplevelser. Efter en kraftig astmaattack hade hon en nära-döden-upplevelse i ambulansen. Ingrid talar - liksom Leah Allén tidigare gjorde – om hur också hon genomgick en skärseld och hade en ”holmgång med Gud” (en självrannsakan?). Hon tampades med olika sanningar och med sin kropp. Men efter den inre processen var det som om ”ett stort paket” lämnade henne. Hon blev som barn på nytt och kunde leva ut sina känslor – skrika, måla och skriva.

Nu kunde hon också börja leva ut sina förmågor. Hon började arbeta med förlåtelse och få bort ”demonen” skam och skuld. Hon började se människors auror och började få visioner, som hon skrev ner. 1989 fick hon en kallelse, en uppmaning att börja arbeta med kyrkan och prästerna.

Detta ledde till de konferenser som Brobygge & Dialog sedan arrangerade, konferenser för att bygga broar. 2004, när Ingrid gick på kurs på teologiska högskolan i Stockholm, upplevde hon något märkligt. Hon fick en ingivelse att åka till Kristinebergsgruvan i Lycksele, där gruvarbetare 1946 upptäckt en märklig Kristusgestalt i berget. Hon köpte biljett och for iväg. På väg mot Lycksele spårade tåget ur och Ingrid var ensam i sovvagnen, den enda vagn som inte välte. Efter att ha besökt kapellet i gruvan och kommit hem igen och satt nyckeln i låset fick hon en ny ingivelse: ”Vi ville bara se om du var värdig din uppgift och vågade uppdraget!”.

Ingrid poängterar att energierna måste få löpa fritt i människors tankevärld. Att ge och få nåd är människans uppgift. Just nu genomgår religionerna sin egen skärseld, och reinkarnation är en stötesten. Ingrid tipsade om att man kan läsa hennes hittills ca 230 publicerade visioner, som ofta har stämt in.

Här ett axplock; 2016 – i Mellanöstern blir den muslimska världen mer aktiv i fredsarbetet. Ungdomens fredslängtan banar vägen genom sång och musik. 
2017 – Egypten startar dialog med kristenheten. 2018 – Sunni och Shia startar samarbete i praktiska frågor. 2020 – allt fler vägrar bära vapen.  2022 – blir det en verklig vändpunkt i människors tänkande vad gäller framförallt resursfördelningen i världen. Inom 10 år – flyktingströmmen återvänder till stora delar för att bygga upp ”den nya verkligheten” med hopp och tro på ett högre syfte!

Ingrid Krianons föredrag var en värdig avslutning på en konferens med temat Människans Existens och Fredens Möjlighet. Och här hennes slutord:

Jag vill tacka de båda konferensledarna, som på ett engagerande och förtjänstfullt sätt ledde en kreativ och inspirerande helg med ett fritt tankeutbyte som gav många idéer till fortsatta samtal och samarbete om de existentiella frågor som var konferensens huvudtema.

Uppföljning i studiecirkel och seminarieform vore värdefullt för den fortsatta debatten om hur vi skapar fred.

Och så här tyckte några av åhörarna:

Det viktigaste för mig var att få bekräftelse på att endast INRE FRID kan leda till YTTRE FRED. Låter kanske kategoriskt men jag tror att det ligger mycket i det. 

SAMMANFATTNINGENS SAMMANFATTNING

Vi borde inför evolutionslära på skolschemat. Men du kan inte läsa dig till mysteriet i skolan!
Och - elektricitet – vad är det egentligen för något?

Det behövs inte längre två sanningar för den holistiska människan - inte bara tro och inte bara vetande. Vi fick fantastiska redogörelser av personliga upplevelser hur den inre världen öppnar sig. Vi fick inblickar i en vetenskaplig gudsbild - mot bättre vetande. Bara 1% av alla arter som har existerat har överlevt. Och vi härstammar från bakterien. Men framförallt - akta dig för bokstavstroende.

Att sjukhus kan vara andefattiga var kanske ingen nyhet. Men livet mellan liven var säkert en nyhet för många. Och att studieförbund, där människor berättar om sina kulturer, skulle kunna vara bra för att underlätta integration och fred på jorden, det trodde publiken definitivt på.

Kort och gott: den som funnit sanningen kan vara farlig!!!
Välkommen åter. Det följer fortsättningar på detta, var så säker.

LO Landin 2015-11-11