Informations- och diskussionskväll om "ansvaret för vårt humanistiska arv i den postindustriella eran"

Kunskapsalliansen Kreaprenör® och nätverket Brobygge & Dialog hade bjudit in sina medlemmar till diskussion om "ansvaret för vårt humanistiska arv" i samband med den största samhällsomvandlingen någonsin. Partiet Enhets Stockholmsavdelning hade bjudit in partiets medlemmar till mötet. 

TID:
Onsdag 5 november kl 18-21
PLATS: Högbergsgatan 48 på Söder i Stockholm

Inga-Lill Wener - nätverket Brobygge & Dialog - hälsade välkommen. Brobygge & Dialog verkar för att skapa mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling kring tillvarons centrala frågeställningar utifrån ett helhetsperspektiv på människa och miljö med vetenskaplig forskning och eller beprövad erfarenhet som grund.

Lars-Olof (LO) Landin och Jens Jerndal - Kunskapsalliansen Kreaprenör® - hade författat en PM om humanismens utveckling från renässansen och framåt, som LO presenterade. LO är en av grundarna till Kreaprenör®, som har specialiserat sig på att beskriva paradigmskiftet (= den stora samhällsomvandling) som pågår. Tillsammans med framlidne Imi Markos publicerades 2001 samhällsmodellen Cross Sensor med vars hjälp man kan följa samhällsförändringar, förutse behov och identifiera nya möjligheter. Jens Jerndal skrev 1996 boken ”Vakna Sverige – framtiden är här” och har sedan dess skrivit fler böcker om paradigmskiftet. Hans förutsägelser 1996 har visat sig vara mycket träffsäkra.

Mötet var en fortsättning på det uppskattade Enhetsmötet i augusti 2014 på Baggensnäs. Läs om det här.

Vårt humanistiska arv  
I västerländsk idétradition spelar humanismen en central roll. Sverige har p.g.a. gynnsamma omständigheter intagit en unik position i Västvärlden. Vid övergången till ett nytt postindustriellt samhälle borde därför vi i Sverige känna ett särskilt ansvar för att trygga humanismens mål om ett samhälle som tillförsäkrar människor högsta möjliga lycka, menade LO.

Under renässansen under 15- och början på 1600-talet i Italien började religionens dogmer att ifrågasättas. På 1900-talet trodde man att industrialismen, det nya GUD-begreppet (Globalisering, Urbanisering och Digitalisering) och sekulariseringen för gott hade tagit död på religion. Men nu är andlighetens GUD tillbaka som en motkraft till hämningslös teknikutveckling och transhumanism.    

Arbetslinjen är förbi
Vad händer i vår tid och hur påverkas vi, frågade LO vidare.  

“Mer än hälften av dagens jobb har automatiserats inom 10 år” 
Ur rapport från Stiftelsen för strategisk forskning – Stefan Fölster och Lars Hultman

“Människorna behövs inte när datorer tar över” 
DNs vetenskapsredaktion med referens till Andrew McAfee, professor MIT, USA, medförfattare till boken “The second machine age”

”Politiken överskattar sin makt och underskattar teknisk utveckling”, skriver  Moderaternas förre partistrateg Per Schlingmann i en krönika i Dagens Industri.

Existenslinjen kontra Arbetslinjen
Bara under en kort tid, när människor behövdes för att sköta maskiner, kunde man göra Arbetslinjen till ett mönster för samhällsutvecklingen och Staten finansieras genom skatt på människor, arbetskraften. Men när robotarna tar över fungerar inte längre detta samhällsmönster. Det måste bli ett mönsterskifte  (=paradigmskifte), menade LO. Ett nytt synsätt där att existera är viktigare än att producera. Människor ska göra det de är bäst på. Empati kontra robotisering.

Hur går vi vidare?
Mötet diskuterade den PM, som hade sänts ut till alla deltagare och som föreslog att nätverken Kreaprenör och Brobygge & Dialog kunde fungera som framsynta tankesmedjor till Enhet.

Kreaprenör är fortsatt partipolitiskt obundet, men fungerar som en Opinionsbildare för att sprida kunskap om Paradigmskiftet. När det nu finns möjlighet att bidra till skapandet av en ny politisk plattform med en framtidsvision helt i linje med det Kreaprenör har missionerat om i 14 år, ansåg LO att det är intressant att arbeta även inom politiken för att påverka samhället. 

Formulerandet av Existenslinjen innebär något nytt i svensk politik, fortsatte LO, och han menade att målet är att Kreaprenör ska bidra till att bygga en tillräckligt stark politisk plattform för att få in Paradigmskiftesfrågorna i Riksdagen 2018. Enhet kan bli den plattformen och i syfte att åstadkomma detta föreslog flera på mötet att arbetsgrupper bildas, som kan fungera som bollplank för Enhets styrelse och Enhets programgrupper. Enhet måste givetvis fortsätta att vara pragmatiskt för att "passa in" i det nuvarande politiska paradigmet. Några sådana begränsningar har givetvis inte Kreaprenör och Brobygge & Dialog och de arbetsgrupper som vi bildar.

Det är vanligt att politiska partier bildar Tankesmedjor för att marknadsföra partiets program. I detta fall har tankesmedjorna sökt upp partiet Enhet för att bidra med professionalism och kunskap.    

Rekommenderad läsning
Behövs en ny politik i E-Samhället
Existenslinjen
Förändringens vindar i svensk politik
Strindberg mer aktuell än någonsin