Skärgårdskväll om ny välfärdsmodell
28 augusti kl 18 på BaggensnäsEtt 40-tal personer hade tagit sig ut till det sköna Baggensnäs, Greta Garbos favoritställe på Ingarö vid Baggensfjärden, för att lyssna till Jens Jerndal, riksdagskandidat för partiet ENHET, och diskutera ENHETs nya ekonomiska välfärdsmodell, Existenslinjen, som hållbart och långsiktigt möter Sveriges sociala och ekonomiska utmaningar.
Lyssna till Jens Jerndals föredrag här.

VAKNA SVERIGE
Jens Jerndal har varit förste sekreterare i Utrikesdepartementet och är professor i holistisk medicin samt har skrivit flera böcker bl.a. en synnerligen framsynt bok 1996 med uppmaningen VAKNA SVERIGE - framtiden är här.

AKUT BEHOV ATT VÄXLA SPÅR
I SVENSK POLITIK

Samhället formligen ropar efter nya lösningar på de snabbt växande utmaningarna. Trots detta kör alla de etablerade riksdagspartierna på i gamla spår, som om industrisamhällets logik fortfarande gäller.

Hälften av alla nu existerande jobb kan ha försvunnit genom robotisering och datorisering redan om cirka 10 år.  Ändå talar politikerna inte om detta omvälvande faktum och tävlar om att vara bäst i klassen i Arbetslinjen. Inte undra på att 20 % av väljarna är osäkra och att allt fler bestämmer sig för hur de ska rösta först på valdagen.
 
Har politikerna missat att vi befinner oss mitt i mänsklighetens största och snabbaste samhällsomvälvning någonsin, politiskt, socialt, ekologiskt, teknologiskt och ekonomiskt. Och omvälvningen bara fortsätter. Internet och smarta mobiltelefoner har på 20 år revolutionerat vårt sätt att leva och arbeta. Ändå har vi bara sett början av denna utveckling.

Prekariatet

Enligt Moore´s lag fördubblas datakraften i samhället var artonde månad. Otaliga nya användningsområden öppnas. Produkter och tjänster görs mångdubbelt effektivare och till lägre priser. En fascinerande utveckling, som vi borde utnyttja till maximal nytta och glädje för hela befolkningen. I stället tillåter vi att den leder till kontroll, övervakning, arbetslöshet, otrygghet och fattigdom, medan ett fåtal blir allt rikare.
 
Om vi inte växlar spår och anlägger en helhetssyn på samhället, kommer datorisering att göra ännu fler människor arbetslösa och bidragsberoende. Detta leder till en ohållbar och farlig social skevhet. Brist på inkomst och jobb skapar otrygghet och stress, som undergräver det sociala och ekonomiska samhällsklimatet. Ekonomiprofessorn i London Guy Standing har skrivit en bok om detta, som översatts till svenska med titeln Prekariatet, det namn han ger en ny växande och medellös samhällsklass.

Existenslinjen - bortom höger och vänster

De omvälvande sociala och ekonomiska effekterna av robotisering och datorisering borde vara huvudtemat i årets val. Men riksdagspartierna talar istället om jobben, som om en ökad efterfrågan i ekonomin fortfarande skulle leda till flera jobb. Och utan flera jobb fungerar inte längre den gängse ekonomiska modellen, där lön på arbete är skattebasen. Det fungerade så länge som det krävdes människor att sköta maskiner. Men när maskinerna sköter sig själva slutar modellen att fungera. Arbetslinjens tid är förbi.

 
 
Bortom vänster-höger-tänkandet växer nu nya rörelser fram, som en reaktion på det pågående paradigmskiftet. I svensk politik har partiet Enhet formulerat en ny ekonomisk modell, Existenslinjen, för att möta de nya välfärdsutmaningarna. Existenslinjen utgår ifrån att vi människor har värde redan därför att vi existerar, och inte bara om vi presterar. Idéer, omtanke, vård, relationsbyggande, rekreation, fortbildning, stöd och inspiration åt andra värderas i regel inte med Arbetslinjen, men har trots det stor betydelse för hur samhället mår, och även för ekonomin. Den ”utbrändhet” som Arbetslinjen skapar hos många människor är oerhört dyr, och då inte bara ekonomiskt utan än mer socialt.

Existenslinjen innebär att en grundtrygghet, som garanterar en värdig överlevnad, är en mänsklig rättighet. Och vidare att alla medborgare har lika rätt till del i vinsterna från både den tekniska utvecklingen och från våra gemensamma naturresurser. Existenslinjen bygger på insikten att det aldrig mer kommer att vara möjligt att hålla befolkningen sysselsatt på heltid i traditionella lönejobb. Existenslinjens nya ekonomiska modell innefattar därför en basinkomst, som erbjuder grundtrygghet till alla svenska medborgare utan krav på motprestation. Stress, ”utbrändhet” och sjukdom kommer att minska radikalt, när ingen längre behöver oroa sig över att bli vräkt från sin bostad eller att inte ha mat för dagen. Samtidigt får alla större valfrihet, mer tid för sina barn, för gamla och sjuka. Alla kan lättare ta deltidsjobb eller säsongjobb och ta ledigt, när man behöver en viloperiod eller vill fortbilda sig. Man får även en bättre förhandlingsposition på arbetsmarknaden. Och de jobb som finns fördelas på fler människor. Det blir även lättare för enskilda medborgare att starta egna småföretag inom olika servicebranscher. Lokalsamhällena stärks och kreativiteten kan blomstra. 

Jens Jerndal 
Riksdagskandidat för partiet Enhet
F.d. förste sekreterare i Utrikesdepartementet
Professor i holistisk medicin
Författare 1996 till boken med uppmaningen
VAKNA SVERIGE – framtiden är här!
..... samt böckerna
Cracking the rainbow code
Paradigm pulse – sensing the surge of change