Premiär för LeoNardo

Tack för att jag fick delta i förhandsvisningen av idéspelet LeoNardo. Jag heter Hans Bergqvist och arbeter med affärsutveckling i Karlstad.

Det blev ett par fängslande timmar med omtumlande och snabba växlingar mellan historiska tillbakablickar och intressanta framtidsperspektiv.

Det är modigt av Imi Markos och L.O. Landin att ge sig på uppgiften att förmedla en bild av de storskaliga och sammanvävda sociala och teknologiska processer som formar det samhälle vi lever i. De gör det dessutom på ett lättsamt och underhållande sätt. Avsikten, att med historiens hjälp identifiera trender i så god tid att vi aktivt kan dra nytta av förloppen och i någon mån undvika att viktiga värden går förlorade, är lovvärd. Att Imi Markos är journalist är kanske en förklaring till varför han lyckas med uppgiften. Alvin Toffler, en av de mest lästa författarna med framtiden som tema, hade även han journalistens perspektiv.


Imi Markos och L.O. Landin framför ett specialframtaget porträtt med ett passande LeoNardo-citat.

Vi borde tillåta oss själva att oftare leka med nya, okända begrepp bortom den krassa dagliga verksamheten. Tyvärr har vi ofta lättare för att uppfatta enskildheter än helheter. Omväxling är ofta populärare än förändring. Vilka oanade kreativa resurser skulle inte kunna frigöras om fler av oss tilläts att tänja på gränserna för vårt medvetande och börja utforska den nya gränslinjen. Faktum är att många framgångsrika affärsidéer kommit till på det sättet. Skedde det av en slump?

Med hjälp av några enkla begrepp som "det magiska tomrummet", "tidsandan" och "oheliga allianser" med "konstiga" företag vill den nyskapade processgruppen LeoNardo, med ett Internetforum, som är under konstruktion, ge oss verktyg att förstå det som sker omkring oss på ett nytt sätt och inte minst få oss att se de nya affärsmöjligheterna, som alla förändringar ständigt för med sig. Hur mycket mer effektivt är inte det än att ängsligt klamra sig fast vid det som tynar bort?

Process LeoNardo (senare KREAPRENÖR) har förutsättningar att ge affärsmän, entreprenörer, projektledare m fl, och de företag som vill stimulera sådana personer i sin organisation, en bättre förmåga att uppfatta, tolka och tillvarata möjligheterna som döljer sig i förändringen.

Lycka till med nurenässansen!

Hans Bergqvist
Dialogik Affärsutveckling Karlstad

Bildreportage


Gästerna tar plats.


Jan Kaldrerén tillsammans med Francoise Monnoyeur båda från Kungl. Tekniska Högskolan.


Rolf Laurelli, säljkonsult och Claes Bohm, Ericsson Enterprise.


Ewa Bruce från Svenskt Näringsliv och ”Jeppe” Friberg, profilkonsult. I bakgrunden Tommy Tengvall, Interverbum.


Monica Dominique var på plats för att se närmare på möjligheterna till samverkan mellan Globalrevyn och Projekt LeoNardo.


Leonardo himself alias skådespelaren Morgan Tolsén assisterade Presentatören Imi Markos.


LeoNardo-konstnären Staffan Tolsén ansvarade för de praktiska arrangemangen. I bakgrunden Hans Bergqvist, Dialogik i Karlstad, som har delgett oss sina intryck ovan.


Staffan och Gabriella Tolsén, två motorer i Projekt LeoNardo.


Claes Ankarcrona, Trigon Management, språkar med Lars-Olof Landin (med ryggen mot kameran).


Imi Markos, idéskapare och presentatör av Projekt LeoNardo frågas ut av Jörgen Wahl, konsult i AdvisoryBoard.


Berndt Egerbladh ackompanjerade andra dagens föreställning på sitt klaviatur. Här i samspråk med Angelica Albertson och Agneta Villman från Eventföretaget Egerbladh & Villman, som nyligen inlett ett samrabete med projekt LeoNardo.


Annika Dopping från TV4


Imi Markos, här i samspråk med affärskonsulterna Bengt Erixon och Göran Stille


Jan-Eric Wåhlstedt, Marknadsplats UNC, och Tord Lindgren, MRG Consulting, blev båda inspirerade av LeoNardo-visningen.