Pengarnas dilemma
- ekonomin kollapsar utan tillväxt

Under Klimataktions heldag på temat "När larmet tystnar....." lördag 18 januari 2014 på ABF-huset i Stockholm arrangerades detta delseminarium. 

Pengarnas dilemma och möjligheter, en djupare förståelse!
Vi är dömda till tillväxt och kollaps! Om tillväxten upphör kollapsar ekonomin, eftersom vårt penning- och räntesystem förutsätter ökande tillväxt.

   Men, och här kommer poängen, s.k. grön ekonomi är inte en lösning! Och politikerna förnekar verkligheten. Sussi Ekelin (Positiva Pengar) och kreaprenören Jackie Bergman beskriver hur pengar skapas idag och vilka hållbara alternativ som finns.

Bankerna kräver ökande tillväxt Banker är inte värdeneutrala företag som lånar ut befintliga pengar. Banker skapar själva pengarna ut tomma luften som kredit när du och jag skuldsätter oss. Resten av lånetiden betalar du och jag ränta på pengarna till bankerna. Betalningen av bankräntan förutsätter ytterligare skuldsättning till bankerna. Systemet pumpar tillgångarna till toppen av ägarpyramiden.  Pengar som inte måste växa

Men, det finns internationella, nationella, elektroniska, privata, lokala och branschspecifika lösningar. Hur vidgar vi samtalet och skapar förutsättningar för dessa lösningar? En sådan lösning är Positiva Pengar som ingår i en internationellt spridd rörelse för ett nytt penningsystem, som bygger på att demokratisera penningsystemet och ta ifrån bankerna möjligheten att låna ut pengar de inte har. Läs mer här.

Bo V Herlin delade på mötet ut skriften Ekonomisk Demokrati. Bo är fd förlagsredaktör med särskild tonvikt på samhällsvetenskaplig litteratur. Se vidare hans blogspot.

Vi kommer att fortsätta att behandla ämnet Ekonomisk demokrati på Kreaprenörs årsmöte 25 april 2014.