ÅRSMÖTE 2014

Kreaprenörs årsmöte hölls 25 april på Villa Fridhem i Mälarhöjden och som vanligt med ett högaktuellt öppet seminarium med inbjudna experter
om våra viktigaste framtidsfrågor

ÖPPET SEMINARIUM OCH ÅRSMÖTE

Ekonomisk demokrati
Efter 150 år av tillväxt har industrialiseringen och det kapitalistiska systemet kommit att omfatta hela världen. Det nuvarande penningsystemet dömer oss till en evig och på sikt "osannolik" materiell tillväxt. 1982 anade den amerikanske "megatrendgurun" John Naisbitt att ett trendbrott var på väg, när han lanserade begreppet "All business becomes glocal".
 
En ny teknik och ett nytt paradigm håller på att ta över världen. Det är en illusion att tro att industrisamhällets arbetslinje håller länge till, och att de gamla industrijobben kommer tillbaka. Vi hade bjudit in bl.a. Sussie Ekelin och Lars Aleus från kampanjen Positiva Pengar (en del av the International Movement for Monetary Reform) och Georg Svensson, entreprenör och ekonomisk talesman för det nya riksdagspartiet Enhet, som bl.a. förespråkar idén  om "basinkomst för alla"  för att diskutera hur ett framtida samhälle kan se ut mot bakgrund av dagens trender om fortsatt globalisering, ökat medborgarinflytande, stärkta lokalsamhällen och efterfrågan på demokratiska ekonomiska och politiska alternativ till dagens spekulativa och alltmer ojämlika samhällssystem.

Upplysningsvis är Schweiz på väg att folkomrösta om basinkomst. Se här.

Framtidens hälsa - Holistiska och existentiella aspekter i vården
Kreaprenör har inlett samarbete med de svenska föreningarna för integrativ medicin, som informerar om basfakta och inte stöttar den ena eller andra medicinska trenden eller den senaste kostidén. Det är sedan upp till individen att använda basfakta på sätt som känns rätt för honom/henne.

I framtiden kommer allt bättre utbildade människor att kräva ökad frihet, vilket dock också medför ökat ansvar. Redan idag tar alltfler människor ett större ansvar för sin egen hälsa. Dagens politiker och medicinska experter tror sig veta hur folk ska tänka, leva och äta. Men när de säger sig ha lyckats är resultaten alltmer sällan något att yvas över. Hur kan vården bli bättre frågade vi.
 
 Tillsammans med kreaprenören 
 Britt Hellström Cassergren,
 
som har företaget Thinker Inc.
 och docent Rune Eliasson,
 ordförande i Läkarföreningen för
 Integrativ Medicin, diskuterade vi 
 vilka krav som kommer att
 ställas på den svenska
 sjukvården, när en alltmer
 informerad patient inte längre
 accepterar att låta sig
 behandlas av en specialiserad
sjukvård som i första hand behandlar diagnoser, men som brister i omhändertagande, respekten för individen och i förmåga att behandla hela människan.      

Medvetande och hjärnans frihet
USA och ledande forskarnationer i Europa och Asien har definierat hjärnforskning som ett av nutidens viktigaste forskningsområden. 2025 bedömer ledande specialister att det finns teknik för en superhjärna som med tillägg av AI (=artificiell intelligens) kommer att marginalisera människor till riskfaktorer. På senare tid har flera avslöjanden om bruk och missbruk av informationsteknik som ömsom fascinerar och ömsom upprör. 

Under årsmötesförhandlingarna redovisade vi bl.a. hur långt forskningen och den tekniska utvecklingen och samordningen mellan informations- och nanoteknikerna samt mellan biologi- och kognitionsforskningen har kommit, vad denna utveckling innebär och vi motiverar våra krav på ökad transparens och ett stora behovet av en internationell debatt om de etiska reglerna vad gäller transhumanism och människa/maskin uppkoppling.

 

Årsredovisning 2013 med förvaltningsberättelse

Protokoll årsmötet 2014

Lars-Olof (LO) Landin
Ordförande