Medvetandet lyder under fysikens lagar

Det hävdar läkaren Jan Oleby, som föreläste i Tullhuset på Dalarö torsdag 14 november 2013

Han har stöd i den senaste forskningen. Läkekonsten, liksom all traditionell vetenskap, står inför stora utmaningar de närmaste åren. Förra årets Nobelpris i fysik och medicin gick båda till forskare med kvantfysiken som grund, en vetenskap som snart kommer att revolutionera vår förståelse om hur allt hänger ihop och framtidens medicin.

Sjukdom och universum
– hur hänger det ihop egentligen!

Jan Oleby är företagsläkaren från Hultsfred, som med livslång erfarenhet att behandla patienter, har kommit fram till att kvantfysiken ger ny kunskap om sjukdomars uppkomst och kroppens självläkande förmåga. Kvantfysik är nyckeln till förståelsen av våra sjukdomar, säger han.  Framtidens medicin handlar om att påverka och utnyttja energifält.

Efter en lång kamp är han idag den ende svenske läkare som har fått Socialstyrelsens medgivande att behandla med Healing i Sverige. Dock med reservationen: inte på arbetstid. Ett typiskt svenskt myndighetsbeslut. Sverige är i stort sett det enda land i världen  som inte tillåter Healing. Vi vet tydligen något som resten av världen inte vet, inledde Jan Oleby sin föreläsning.  

Medvetandet är inte fokuserat till hjärnan, fortsatte han. Människan kan kommunicera med krafter som är större än vi själva. Det är åter dags att börja betrakta människan som en ”själkropp”, ett begrepp som var en självklarhet i gamla tider. Vi har länge trott att DNA är oföränderligt. Men det visar sig att människan kan förändra sitt DNA under sin livstid. Också detta faktum har varit känt i tusentals år.  Modern forskning visar att det troligen är hjärtat och inte hjärnan, som är det organ som först tar emot sinnesintryck utifrån. All sjukdom startar egentligen i själen. I stort sett alla Universitetskliniker i USA är överens om att 90% av all sjukdom startar med stress.

Den personliga inre resan

Olle Bennman har skickat sin personliga rapport från föreläsningen på Dalarö, som hade lockat 30-talet åhörare.

När doktor Jan Oleby i annonser i Vimmerby tidning 2010 erbjöd Healing som komplement till sina patienter med olika krämpor anmäldes han till Socialstyrelsen. Man ville beröva honom hans läkarlegitimation. Myndigheten tillsatte en utredning, som efter 17 månaders turer hit och dit slog fast att ordet ”andlighet” inte får användas i svenska läkarjournaler. Men doktor Oleby fick behålla sin läkarlegitimation.

Socialstyrelsen resonerade ungefär så här: ”Visst går det bra att både vara läkare och Healare, men bara om personen ifråga skiljer på rollerna; i rollen som läkare som hjälper sjuka människor får man inte använda Healing. Men i rollen som människa får man använda Healing för att hjälpa friska människor.

Dr Oleby riskerade alltså sin läkarlegitimation i ambitionen att kärleksfullt hjälpa till synes friska -  men innerst inne djupt olyckliga människor. Insatsen fick plötsligt uppmärksamhet i pressen och Dr Oleby bidrog genom sitt risktagande till arbetet att legitimera andra medicinska metoder än vad det skolmedicinska etablissemanget tillåter.

Dr Oleby berättade inledningsvis lite om sig själv och om sin livserfarenhet, samt redogjorde för några episoder från barndomen och hur han som läkare och kristen genom åren förvärvat sin människokännedom.

Hans påstående att 90% av all sjukdom grundar sig i stress får nu stöd av att i stort sett alla universitetskliniker i USA. Många av de läkemedel som används vid stress och depressioner är verkningslösa. Vissa antidepresssiva mediciner (s.k. lyckopiller) är dessutom livsfarliga, eftersom de triggar vålds- och självmordsbenägenhet hos vissa individer. Preparaten är också vanebildande.

Begreppet Healing är kontroversiellt. Dr Oleby definierar begreppet så här: ”Healing är att hjälpa människor att återskapa sin egen förmåga att hela sig själva”.

Intresset för Healing kom med att C.G. Jung utvecklar ”drömförståelsen” i sina skrifter och med att Albert Einstein börjar utveckla kvantfysiken och dess begrepp om Universum, där allting rör sig och allt är ”energifält”.

Einstein visade att energi är "massa x ljusets hastighet i kvadrat"; att energin är oförstörbar och att allt är relativt (på senare tid har man faktiskt också visat att ”tid” och ”rum” är relaterade till varandra och att de bägge begreppen har ett slags inbördes ”släktskap.

Människan är själv ett ”energiknippe” vars olika elektromagnetiska energifält numera kan mätas. Hjärtats energifält är 100 gånger starkare än hjärnans och det mänskliga medvetandet är energi. Materian är inte det primära utan det är först och främst sinnet allt handlar om. Healing är egentligen människans rättighet att företa sitt egos förflyttning mellan energifälten, en resa envar har valfrihet att göra. Med denna nyvunna insikt måste undertecknad ge Dr Oleby rätt när han påstår;

”Den längsta resan en människa kan företa sig är blott 4-5 dm lång, nämligen resan från hjärnan till hjärtat!"

Människor är experter på att lura sig själva, vilket har med hjärnan att göra, denna gråaktiga degklump belägen mitt uppe i huvudknoppen och som får människor att dega i stället för att göra roliga saker. Överdriven empati kan leda till sköldkörtelproblem. Visserligen får man inte bortse från hjärnan, utan vilken vi varken skulle kunna leva eller reflektera över de substantiella tingen, av vilka andligheten är ett. Sådana har Gud skapat oss!

Dr Oleby tillhör St. Lukasföreningen (fd Sankt Lukasstiftelsen) som på kristen grund utbildar psykoterapeuter. Mindfulness och buddhism handlar om ”icke beprövad erfarenhet”. Frågan är om några s.k. mirakel överhuvudtaget har existerat, eller om ”mirakel” helt enkelt är tecken på bristande kunskap.

Idag är utvecklingen blixtsnabb på mängder av områden - på gott och ont. Att människans DNA kan förändras under en livstid är en tämligen ny upptäckt.

Kyrkan har genom tiderna genomgått stora förändringar och följer med i världens snabba utveckling – annars hade kyrkan aldrig överlevt. Bibelns hela innehåll är ännu inte till fullo uttytt och förklarat, men Bibeln har likväl förutsett det paradigmskifte som nu pågår.

Dr Oleby avslutade sin föreläsning i handling och genomförde en ”healingresa” på scen med en kvinna bland åhörarna, som frivilligt ställde upp som objekt. ”Resan” varade under ca 20 minuter, och Dr Oleby lyckades skärma bort testkvinnans vänstra hjärnhalva, den logiska, och göra så att hon kunde ”se de emotionella bilderna inom sig själv”. Kanske hjälptes hon också att uppträcka sådant, som hon kan ha nytta av i framtiden. Det var spännande att bevittna hennes inre resa under dr Olebys ledning. 

Efter många turer hit och dit har jag som skrivit detta äntligen blivit nöjd och belåten med min egen inre resa. Det som hände mig när jag var mellan elva och fjorton år gammal påverkar mig inte längre. Och av vad som hände dessförinnan och under åren därefter har jag bara "sparat" på händelser av det bättre slaget. De sämre, som jag fram till nu har upplevt, har jag sist och slutligen lämnat bakom mig.

Akutsjukvården i Sverige är dock utmärkt – och hör sen!

Olle Bennman
Medlem föreningen Kreaprenör