Om paradigmskiftet
-hur vår värld förändras och vi med den

"Den nya tiden" utmanar oss, som vi aldrig tidigare har utmanats.
Vi påverkas till både kropp och själ och i varje aspekt av våra liv.

Ta chansen att lyssna till och diskutera med professor
Jens Jerndal - världens främste svensktalande uttolkare 
av denna omvälvande förändring - som i två föredrag/workshops lär oss att se och förstå vad det är som verkligen händer i vår tid.

Lördag 11 maj kl 14 - 18 har temat
VÅRT VIDGADE MEDVETANDE med dess inre, andliga sida

Lördag 25 maj kl 14 - 18 har temat
ETT NYTT SAMHÄLLE med fred, lycka och överflöd

Lokal: Academy of Inner Potential, Högbergsgatan 48

Kostnad:
350 kr för en gång
350 + 200 kr vid samtidig bokning av båda föredragen. 
Fika med tilltugg serveras till självkostnad 20 kr.

Anmälan senast 6 maj till e-post Brobygge & Dialog eller tel 0702-75 88 04 

En bakgrund

Jens Jerndal har i över 20 år studerat det stora paradigmskifte som just nu kulminerar rakt framför våra ögon, det mest omvälvande paradigmskiftet någonsin i mänsklighetens kända historia.De flesta, inklusive media, har hittills missat det på grund av brist på helhetssyn. Det började för flera hundra år sedan. Den amerikanska självständighetsförklaringen och franska revolutionen var bland de första viktiga händelser som klart definierade den dramatiska kamp som sedan dess böljat fram och tillbaka mellan det inkommande  Vattumannaparadigmets progressiva demokratiska krafter och det utgående paradigmets auktoritära samhällsmodell. Och, långt ifrån att vara över, har den kampen nu gått in i ett avgörande skede, där vi alla har en roll att spela.

Parallellt med den politiska utvecklingen har vi fått uppleva en teknologisk revolution baserad på nya insikter om energi, frekvenser och resonans, som med hjälp av elektricitet och elektronik har förändrat vår tillvaro i grunden.

Den senaste vågen i denna utveckling kom på 1990-talet med skapandet av Internet och spridandet av satellit-baserad mobiltelefoni till så gott som alla Jordens invånare. Detta har drastiskt ändrat gemene mans villkor och möjligheter att hålla sig informerad och att påverka utvecklingen. Och detta är bara början. Just nu står vi inför ytterligare en våg – kanske snarare en tsunami – som lovar att ytterligare förändra våra levnadsvillkor och våra möjligheter att själva välja framtid, på ett sätt som ingen kunnat förutse för bara något tiotal år sedan.

Detta paradigmskifte förändrar allt : hur vi tänker, umgås, älskar, arbetar, roar oss. Det ändrar hela vår samhällsstruktur, ekonomi, jordbruk, produktion och distribution av energi, transport, kommunikationer, matkultur, politik, undervisning, hälsovård, allting. Och inte minst vidgar det vårt medvetande, vårt sätt att se på oss själva, på världen, på livet, och på döden.

Jens Jerndal redogör för Paradigmskiftet i två föredrag/workshops:

Den 11 maj är titeln VÅRT VIDGADE MEDVETANDE och inriktningen på paradigmskiftets inre, andliga sida.

Den 25 maj är titeln ETT NYTT SAMHÄLLE MED FRED, LYCKA OCH ÖVERFLÖD och då handlar det mer om paradigmsiftets yttre manifestatoner, och vad vi kan göra för att påskynda utvecklingen mot det samhälle vi alla längtar efter.