Socialt Entreprenörskap 25 mars 2009 i Göteborg

På vilket sätt kan Kreaprenör-nätverket bidra till en positiv samhällsutveckling, hur kan nätverkets medlemmar bäst bidra och samtidigt nyttiggöra sin egen och varandras verksamheter?

Den Den 25 mars hölls ett andra nätverksmöte på temat "Socialt entreprenörskap" och denna gång i Göteborg på vår mötesplats Art Now Gallery.  

LO Landin inledde mötet med att beskriva Kreaprenör-modellen och hur den används för att identifiera framtida affärsmöjligheter.

Stig Zandrén (till höger) fortsatte med att tala om Dialogen som verktyg för att förstå och förändra. Därefter redogjorde Stig för några modeller för socialt entreprenörskap – Open Space, Future Search, World Café - dialogformer i vilka människor med olika bakgrund kan samlas kring ett framtidstema och få något att hända.