Nätverksmöte 2 om "När censuren slår till"
11 december 2008 i Stockholm

Under verksamhetsåret 2008-2009 arrangerar Kreaprenör återkommande nätverksmöten för att sprida ny kunskap, fördjupa kontakterna och engagera nya resurspersoner inom de fokusområden vi har definierat. Torsdagen den 11 december hölls den andra mötet "När censuren slår till" på Globen City Konferens i Stockholm.

Om censuren kring de omdebatterade kostråden

Mötet inleddes av kreaprenören, professor Karl E. Arfors, som är drivande i en arbetsgrupp med anknytning till Kreaprenör, som avslöjar "maktspelet bakom de nationella kostråden". (OBS! Söndagen den 16 november kl 19.20 gjorde "Kalla fakta"-redaktionen på TV4 ett reportage om detta. Dagens Medicin och på senare tid DN har skrivit om det. Den medicinska debatten sammanfattas här.)

Det överraskar säkert många att få höra att de nationella kostråden i västvärlden är framtagna av en organisation med namnet International Life Science Institute (ILSI) grundat 1978 av Coca Cola, Unilever och läkemedelsföretag. I ILSI´s Board of Trustees 2008 sitter representanter för Coca Cola, Schering-Plough, Kraft Food, Cadbury, Monsanto och Mars. 

Ingen tycks ha reagerat på detta otroliga jävsförhållande. WHO har låtit ILSI utforma kostråd. Först när oberoende personer börjar interssera sig för och ställa frågor om varför folk blir fetare och fetare efter det att kostråden införs skriver tidningarna om detta. Oberoende journalister hade då sedan länge ifrågasatt varför livsmedel som kolhydrater rekommenderas åt diabetiker, men etablissemanget hade inte lyssnat. Läkaren Ulf Ravnskov i Malmö hade i många år kritiserat det han kallar "fettskräcken". Men han har bara betraktats som "obekväm" av läkarkolleger. Läkaren Annika Dahlqvist var nära att mista sin läkarlegitimation, när hon följde läkaretiken och redovisade sina erfarenheter (=evidence) hur hennes diabetespatienter blev bättre när de slutade äta kolhydrater. 

Är verkligen Livsmedelsverkets kostråd "evidence based"?
- Nej, hävdar Karl Arfors, de är styrda av eminenserna och är således "eminence based". Och på frågan "varför han tror att etablissemanget benhårt håller fast vid sin linje", svarar Arfors "okunskap".

Vi vet alla hur stort motståndet mot nya idéer kan vara, sa kreaprenören Stig Zandrén från konsultgruppen 4F, som därefter ledde ett workshop om avcensurering. Stig arbetar med att skapa förståelse för potentialen hos organisationer och människor. Han har arbetat med psykologen, forskaren och författaren Claes Janssen och med dennes modell om Förändringens Fyra Rum ("Fyrarummaren). Stig gjorde oss hemmastadda i "Fyrarummaren", en  teori om förändring med rötter i upphovsmannens forskning om censur på olika nivåer i samhället. Claes Janssen har utvecklat metoder, som hjälper individer, grupper och organisationer att öka sin självinsikt och att välja strategier för att förändra. Kortfattat kan man, inom ramen för temat "När censuren slår till", hävda att "avcensurering" är en viktig, men ofta smärtsam början till förändring.

Syftet med mötet var att synliggöra censuren i samhället. Visa på det gap som finns mellan forskarvärldens grundläggande upptäckter och den politiska styrningen. Dels ett kunskapsgap dels ett gap föranlett av ett mänskligt motstånd mot att se verkligheten sådan den är.

Frågan som restes är om vi genom att skapa förståelse för och samtala om detta motstånd kan bygga broar, som leder fram till att kunskap som driver utvecklingen sprids snabbare och allmänmedvetandet ökar. 

Vi kommer att återkomma till denna fråga under den kommande vårens nätverksmöten i Kreaprenör. Notera redan nu följande datum i almanackan:

Torsdag den 12 februari kl 18-21 
Nätverksträff på Globen City Konferens, Arenavägen 45, Stockholm-Globen

Torsdag den 23 april kl 13-18

Årsmöte på Tullhuset, Odinsvägen 6, Dalarö