ÅRSMÖTE 2008

Ett 40-tal personer i Kreaprenör-kretsen träffades till föreningens andra ordinarie årsmöte med seminarium på Dalarö Tullhus onsdagen den 28 maj. På bilden ser vi den av huvudtalarna Imi Markos i aktion, medan en annan av huvudtalarna, Jens Jerndal, lyssnar. Dessutom talade Karl Arfors.
Kunskapsnätverket Kreaprenörs syfte är att stimulera till nytänkande. Våra idéer prövades för första gången redan 2001 och varumärket registrerades något år senare. Grundarna Imi Markos och LO Landin har sedan dess samlat en växande skara människor med skilda kunskaper till kunskapsutbyten. 2006 bildades den ideella föreningen. Aktuell information om föreningens arbete hittar du här.

Imi Markos beskrev i sitt anförande den "Mind-Mapping-Modell" med vars hjälp vi effektivt identifierar nya affärs- och utvecklingsmöjligheter - enskilt eller i seminarieform. Syftet med årets seminarium var att tillsammans utvärdera modellens tillämpbarhet genom att redovisa några av våra pågående projekt.

PROGRAM

LO Landin öppnade årsmötet och detta det tredje, välbesökta seminariet på temat SAMHÄLSA.


 
Jens Jerndal,
professor i holistisk medicin och samhällsforskare, inledde med att uttrycka sin förvåning över hur många s.k respekterade människor och t.o.m de som kallar sig forskare, som anser sig kunna uttala sig "vetenskapligt" om astrologi utan att ha studerat ämnet och utan att i realiteten veta ett dyft om vad de talar om. På så sätt sprider vi ofta förutfattade meningar, som om det vore sanningar. Han beskrev vad som händer i vår tid mot bakgrund av att världen just nu påverkas av Vattumannens tecken, som ett resulat av de enorma krafter som utväxlas i vårt solsystem. Ty alla tycks ju vara tämligen överens om att månen snurrar runt jorden i stark fart, att jorden snurrar ännu fortare runt solen och att solen rör sig med en obegriplig hasighet i universum. Att tro att dessa kraftutväxlingar inte skulle ha någon som helst inverkan på våra liv och våra upplevelser synes ju i det närmaste vara imbicillt, om man tänker närmare på saken. 

Vilken betydelse kan man givetvis diskutera, men då måste man också vara öppen för att inte bara se det vi hittills har lärt oss att se. Detta var Jens Jerndals poäng, när han som inledningstalare inledde detta Kreaprenörmöte, som skulle handla om förändring - Vad är det? Vad innebär det? Och vad är det som stoppar förändring? 

Professor Karl E. Arfors, som ägnat ett helt liv åt att forska kring antioxidanter, mikrocirkulationen i kroppen och inflammation berättade på ett pedagogiskt sätt om hur våra kroppar fungerar, vilken traditionell medicin som fungerar och vilken som INTE gör det. Han beskrev hur de senaste 50 årens mathållning har totalt förändrat balansen i vår mänskliga föda mellan fettsyrorna Omega-3 och Omega-6. Omega-3 finns i fisk- och skaldjur bl.a och Omega-6 växer på bondens åker och säljs idag i förpackad form på många allehanda sätt i våra livsmedelsbutiker. Resultatet av de senaste årens ökande mängd Omega-6, som vi sätter i oss, är övervikt, en ökande förekomst av diabetes, mag-tarmsjukdomar och cancer, anser Karl Arfors.

Den ene av Kreaprenörs grundare journalisten Imi Markos berättade om hur idéer uppstår - och hur de förhindras att uppstå - och hur man med hjälp av Kreaprenörmodellen "Cross Sensor" kan stimulera och träna sin förmåga att upptäcka och utveckla nya möjligheter, som i alla tider har visat sig uppstå i "tomrummet" mellan sådant som redan finns.      

LO Landin presenterade pågående projekt och mötet diskuterade kring affärspotentialer, lämpliga partners, finansiering m.m.

Mötet avslutades med årsmötesförhandlingar under ledning av ordföranden i Kreaprenör® Gösta Sundberg. Val av styrelse; Gösta Sundberg, Imi Markos och LO Landin omvaldes. Ulf Svensson nyvaldes som ordinarie ledamot.