Extrasensorisk perception-
någonting för näringslivet?

Vad är "Remote Viewing"? 

Den 3 april 2007 bjöds vi här i Stockholm ett utmärkt tillfälle att lära oss mer om detta genom att träffa Lyn Buchanan. Han är själv en "remote viewer", linguist och dataanalytiker. Han arbetade länge i den amerikanska armén och deltog bl.a i "Project Stargate", ett statligt forskningsprojekt som utvecklade "fjärrsynare" för den amerikanska armén och underrättelsetjänsten. Lyn blev omskriven i David Morehouse bok “Psychic Warrior” och han har varit med på Discovery Channel, där han berättat om fjärrsyn under Kuwaitkriget. Han medverkade också i filmen “Secrets of Redgate".

Idag driver Lyn Buchanan sitt eget privata dataanalys- och "fjärrsynsföretag" PSI Ltd (Problems Solutions Innovation) från sin hemmaort i Alamogordo, New Mexico, USA. Han kom 2003 ut med en bok om fjärrsyn som heter “The Seventh Sense”.


Länk till Soultravel

Vi är alla "remote viewers"

Det var Torbjörn Sassersson, chefredaktör för webtidningen Soul Travel Magazine, som arrangerade detta kontroversiella möte. Kontroversiellt - ja för landets logikpräglade skeptiker.

Kreaprenörer, som tillhör de nyfiknas skara, är däremot beredda att ställa nya frågor - eftersom vi arbetar med perception, som medvetandegör våra sinnen. Och ”Remote Viewing” räknas som ESP, Extra Sensorisk Perception, vilket är kvantfysikens tvillingsjäl. På bilden samtalar Torbjörn med en av de mest nyfikna kreaprenörerna, nämligen professor Karl Arfors.

Att mentalt underrättelsearbete fungerar vet man redan. Under en vecka hittade t.ex polisen i Florida för 82 miljoner dollar narkotika med hjälp av "fjärrsynare". Här i Sverige har polisen i 20 år utan resultat letat efter Palmes mördare med traditionella metoder. Var fanns alla nyfikna poliser denna kväll, när tillfälle bjöds att lära sig något nytt? I USA utnyttjar oljeindustrin och mineralföretagen "Remote viewing". Men var fanns de nyfikna svenska affärsmännen denna kväll i Tempelriddareordens lokaler på Kammakargatan, inte långt från Olof Palmes gata.   

"Färrsyn" är en slags mänsklig radar med vars hjälp vi faktiskt kan upptäcka t.ex nya vattentäkter, ädelstenar och malmer, försvunna personer, brottslingar eller fornlämningar.

- Det finns personer som är "fjärrsynare av naturen" (=natural psychics). Men alla människor har extrasensorisk förmåga, säger Lyn Buchanan. Den som tränar mest blir bäst.  

Buchanan är en modern och vetenskapligt dokumenterad ”fjärrsynare”. Och han skiljer mellan "Remote viewing" och "Controlled Remote Viewing".

När man i USA på 1970-talet förstod att ryssarna låg långt före dem på detta område började man att systematisera "Remote viewing". Man testade med "vanliga" människor för att bevisa att denna förmåga var "generell" och möjlig att "vetenskapligt" belägga. Man genomförde kontrollerade tester, där rena gissningar och fabuleringar uteslöts. Man lärde sig hur man kan träna "vanliga" människor att bli "fjärrsynare". Man studerade vilka mänskliga egenskaper, som var viktiga. Och man började spana på egna hemliga projekt, så att man kunde utesluta att personerna visste något om projekten de spanade på. Resultaten var överväldigande.

Därefter har man systematiskt rekryterat och tränat "fjärrsynare". Dessa tränas att känna igen basala element, som de känner psykiskt, och man lär dem att skriva ner vad de upplever under "fjärrsyningsseanserna". Man väljer ut "mål" (=targets), som vare sig "fjärrsynarna" eller intervjuarna (="monitorerna") känner till. Och när man sedan efter "seansen" avslöjar vilket det verkliga "målet" är kan man konstatera hur otroligt mycket fakta, som "fjärrsynaren" har fått fram.

- Ja det är med hjärnan man "fjärrsynar", svarar Lyn Buchanan. Men man hittar "minnen" både i och utanför kroppen. Vårt "undermedvetna" (=the subconscious) kommer i någon slags kontakt med "källan" (=the Source). Hur vet inte heller Buchanan.

- Men det är intet sätt ofarligt, avslöjar han. Om "målet" är en person får man t.o.m reda på den utvalda personens inre tankar och man kan "attackera" och skada personer med "remote viewing". Det är omöjligt att skydda sig. Däremot kan en tränad "fjärrsynare" gå till motattack, när han/hon vet vem som attackerar.

- Och det är inte heller ofarligt för "fjärrsynaren" själv, säger Lyn Buchanan. Om man t.ex har ett saknat barn som "mål" så kommer "fjärrsynaren" att mycket starkt uppleva våldtäkt och andra allvarliga skador som det förlorade barnet kan ha utsatts för, minnen som sitter kvar i hela livet.

- Inga av de som jag har tränat i "fjärrsyn" och som testar sin egen förmåga på t.ex rouletten i Las Vegas har förlorat några pengar, svarar Lyn Buchanan en av de nyfikna i publiken. 

Praktiska exempel på "remote viewing"

I USA har bl.a CIA satsat stora resurser på att systematisera människors förmåga till extrasensorisk perception. Och användningsområdena är många;

Ett bra exempel på hur ”remote viewing” kan ge stora fördelar i näringslivet är historien om Joe McMoneagle.

Den handlar om ett amerikanskt företag som tillverkar borrar med rubinspetsar. En stor utgift är kostnaderna för att "leasa" markområden vid provborrningar efter rubiner. Trots att McMoneagle helt saknar kunskaper i geologi kan han mer exakt än geologer precisera var provborrningar bör utföras. Det gör att företaget tjänar stora pengar på att "leasa" betydligt mindre markområden. Joe McMoneagle är anställd som "Information manager" på företaget och han lyfter en summa motsvarande en heltidslön trots att han endast arbetar deltid för dem. Joe påstår att han kan finna en rad andra ädla råvaror på samma sätt som t.ex. guld, platina, silver, olja, gas och "dimension stone".