Medlemsmöte med Kreaprenör i StockholmOnsdagen den 17 januari 2007 träffades 20-talet "kreaprenörer" på ateljé Ciresia i Stockholm. Nelly Strömberg, som just öppnat sin nya utställning KRAFTFÄLT - ett passande samband med dagens möte- hälsade välkommen. 

LO Landin inledde därefter med att utse sig själv som ordförande för dagens möte och till sekreterare utsågs Peter Schumeth. LO redogjorde snabbt för arbetat i föreningen Kreaprenör efter bildandet. Under hösten 2006 har en arbetsgrupp bestående av Patricia Lundqvist, Anna Jiffer, Karl Arfors, Imi Markos, Peter Schumeth och LO Landin bl.a arbetat med en marknadsplan för Kreaprenör. Och vi har konstaterat att våra huvudlinjer är opinionsbildning och hälsa.  Samtliga med undantag för Anna deltog på mötet.

Imi Markos har även arbetat fram en tidningsidé – Kreaprenör PM, som vi letar samarbetspartner för att ex:vis publicera som tidningsbilaga.

I Göteborg träffades och Mikael Engström i samband med ett Kreaprenörmöte där. Och tycke uppstod - två personligheter. Mikael har arbetat inom Telecom som informatioschef, men sadlade om och bildade nätverket TilliT efter att ha följt sitt hjärtas röst. Och Mikael har ett stort hjärta och visar TilliT som man blir såld på.

Mikael har startat tidningen Tillit, efter det att han träffat Sophy, som är ett s.k Zebrabarn och rädd för stora folksamlingar. Mikael bidrog till att starta en ny utvecklingsprocess i henne. Idag är hon redaktör i Tillit och förverkligar sin dröm att ge ut tidningen TilliT, en tidning med bara glada nyheter

Genom att följa sittr hjärta har har Mikael genom TilliT bidragit till starten av mångas "Drömprojekt", som fortlöpande redovisas i tidningen.

- Det är viktigt att påverka människor. Alla har vi ett ansvar för mänskligheten och vår värld. Alla människor har samtidigt rätt att vara sig själva, och ur detta kommer sedan inspiration att fylla och göra möjlighetsrummen som alltid finns magiska, sade han och appellerade till Kreaprenörs modell och människosyn.

Det planerade samarbetet med Kreaprenör följer en röd tråd, enligt Mikael.

- Det vi tänker säger vi – och det vi säger gör vi. Vi får inte analysera för mycket, men vi måste ha en kall hjärna och ett varmt hjärta samtidigt. Gör som barn, som följer samma mönster och är enormt kreativa med stor energi, innan de placeras in i fack i vuxenvärlden.

Ungdomarna i dagens värld är upplysta och söker information med dagens teknik. Det är en generation som lever med varumärkena men som samtidigt avslöjar fusk och bedrägeri mycket snabbt, vilket är en stark möjlighet för Tillit att växa.

Mikael hoppas att inom snar framtid inleda samarbete med t.ex City Mail och komma ut till 1, 9 miljoner hushåll. Målet är att växa snabbt och bli en stor tidning, eftersom efterfrågan på TilliT är mycket stor och "att sprida glada nyheter" dessutom är en sak för folkhälsan. Det är VETENSKAPLIGT bevisat att "ett skratt förlnger livet och att många skratt därför innebär ett långt liv". Det borde finns många som vill vara med att stödja ett sådant projekt. Och många med pengar har här en möjlighet att - för en billig penning - nå en stor växande målgrupp via en ny kanal. Ett möjlighetsrum. 

Det är väldigt viktigt att artiklarna som publiceras i TilliT har stark grund att stå på, att det finns substans i det vi skriver. Vi måste vara beredda på angrepp från de stora aktörerna på marknaden. TilliT utmanar givetvis etablissemanget.

Under mötet kom det fram många bra synpunkter. Leif Edvinsson menade att det positiva inte bara är "vad som skrivs" utan allt det positiva som händer efteråt genom "positivt snack". Och möjligheterna som finns i uppföljningen via dialoger på bl.a våra egna hemsidor - TilliT, Kreaprenör, FORUM Frisk osv.
Stig Larsson
påpekade vikten av att det som skrivs tilltalar dem som läser och att vi använder ett språk som folk förstår. Samt att vikten av att "kvalitetskolla" våra glada nyheter. Monica Nicou undrade om inte goda nyheter är ett bättre ord än glada, eftersom en glad nyhet för någon kan vara en mindre glad för någon annan. LO Landin menar att en kompromiss kan vara "goa nyheter" eftersom det betyder båda sakerna samtidigt på "göteborgska", ett ursprung som Mikael inte kan dölja.

Läs även om mötet i Göteborg en vecka senare.

Vid protokollet: Peter Schumeth