Medlemsmöte

Den 30 november 2006 hölls medlemsmöte i Kreaprenörs Göteborgsavdelning i Betlehemskyrkan. Agneta Wallenstam, som är vice församlingsföreståndare, hälsade välkommen.

Avsikten var att samla kreaprenörintresserade i Göteborg, ge alla möjlighet att presentera sina verksamheter för varandra och diskutera hur vi bäst arbetar vidare. Den ideella föreningen Kreaprenör startade i våras och har ca 100 medlemmar. Syftet är att stimulera nytänkande, introducera modeller och metoder för nyskapande och nytt företagande inom områdena hälsa & miljö, värdegund & regler, lärande & kommuniikation och näringsliv & värdeskapande.

Mötet inleddes av L.O. Landin, föreningen Kreaprnörs generalsekreterare, som berättade hur långt vi har kommit för de ca 30 personer, som hade hörsammat kallelsen.

Victoria Ekegren berättade om det nystartade Göteborgs-företaget KATAPULT, ett projekthus för att hjälpa igång framtidens företag och göra det omöjliga möjligt.

Göteborgskreaprenörna Kai Johansson (t.v.)tillsammans med Bjarne Karlsson berättade om pedagogiska bildprojekt som ett led i en effektiv "vuxen-IN-bildning på plats" - en utveckling av dagens kompetensutvecklings- och vuxen-UT-bildningsprogram.

Folke Dahlqvist
, som sedan 1982 arbetar med konsultativ verksamhet inom utbildningssektorn, berättade tillsammans med kollegan Lars Öster om UPPTECH, ett av Sveriges 16 Science Centers. Här finns en stark övertygelse om kopplingen mellan kroppens upplevelse och sinnenas lärande. UPTECH, den självklara platsen för inspiration, upplevelser och utveckling, inom naturvetenskap och teknik, väcker barns och ungdomars nyfikenhet inför tekniska och naturvetenskapliga ”fenomen”. Huset är en regional mötesplats för olika aktörer – uppfinnare, företagare, lärare, studenter med flera - beläget centralt på Kålgården i Jönköping. Huvudman är Jönköpings kommun.

Lars Öster försökte hetsa upp göteborgarna med att ta med sig ishockeytröjan från Jönköping. Socionom Catarina Larsson presenterade sitt nystartade företag, som kommer att arbeta med klinisk hypnos - ett verktyg för att stärka människors vilja och självförtroende, ett led i bl.a behandling av missbruk. Catarina har som socialsekreterare i Göteborg arbetat med att stötta pykiskt funktionshindrade och dem med missbruksproblematik under 6 år. När hon kommer på hur hon bäst kan göra detta måste det göras UTANFÖR den kommunala organisationen.

Margaretha Gräsman, Ylva Nord och Vivianne Nordvall berättade om sitt arbete med att bygga upp en direktförsäljningsorganisation för den nya hälsodrycken Xango, en hälsodryck med superoxidanter från en thailändsk frukt. 

Jack Johansson, initiativtagare till Sharingfestivalen i Göteborg berättade om detta initiativ, som nästa gång hålls den 5 - 6 juni 2007 - ett alternativt sätt att fira nationaldagen. Sharingfestivalen är en nordisk och internationell manifestation för demokrati. Konceptet är enkelt. Alla välkomnas att delta i ett öppet utrymme med ett hav av lyssnarcirklar (sharing) och på en öppen scen. Alla ges lika mycket tid och utrymme att uttrycka det hon/han vill, just då, utan att riskera att bli avbruten, ifrågasatt, värderad eller kommenterad. Festivalen hölls i år för tredje året och finansierades då av VGR och NBV. 100 personer deltog. Målet är en fördubbling av deltagarantalet varje år.

Mikael Engström tog till sist mötet med storm med en personlig presentation av tidningen TilliT - en ny tidning med glada nyheter. Första numret av tabloidtidningen TilliT kom ut den 4 april i år och fick ett positivt mottagande. Den har nu spridits i 200.000 exemplar med hjälp av ett volontärnätverk. Nästa nummer med en upplaga på minst 60.000 ex kom ut i december. Nu söker man samarbete och finansierning med målet att bli en stor tidning. Mikael berättade att han besökt tidningen Metro och hade frågat om de ville blada in sin tidning i TilliT eller om man skulle göra tvärtom. Metros nej kanske visar sig bli lika ödesdigert som en gång Bonniers nej till Astrid Lindgren. Läs mer om samarbetet TilliT/Kreaprenör. På bilden ses Mikael tillsammans med Victoria Ekegren