Vägar till växande
- en konferens om barn och unga i vår tid

Konferensen hölls den 14-15 april 2007 och huvudarrangör var Föreningen Brobygge & Dialog i samarbete med kunskapsalliansen Kreaprenör®, studieförbundet Bilda, Mundekulla Kurs & Retreatgård samt föreningarna SAMBA, Urkraft och Den nya tidens barn m.fl.

Platsen var Fryshuset i Stockholm.

Syftet var att ge en bred bild hur alla vinner på att satsa på barn och unga. Det är FN:s konvention om Barnets rättigheter som är plattformen. Syftet med konferensen är att lyfta fram barns och unga människors villkor så väl och så brett som möjligt.

I avvaktan på att rapporten blir klar ber vi dig som var med att besvara denna enkät.

Program

Programinnehåll och medverkande


Lördag den 14 april
10.00  Konferensen öppnas. Musik. Välkomsthälsningar.
”Brobyggebandet”

Harry Månsus
, grundare av Brommadialogen

Det kompetenta barnet – Vägar till växande.
Inga-Lill Wener, Föreningen Brobygge & Dialog

 

 


Rätt att bli sedd, hörd och bekräftad

10.45  FN:s konvention om barnets rättigheter, årets BO-rapport:
Röster som räknas. Lena Nyberg Barnombudsmannen (BO)

Barnet som aktör – ett perspektivskifte i vår syn på barn,
deras utveckling och verksamhet?
Björn Flising, psykolog, univ.lektor, Göteborgs universitet12.15  
Lunch

13.15  Barns tankar om livet
Sven Hartman, professor i pedagogik, Lärarhögskolan i Stockholm


Barns rätt till fantasins och kreativitetens värld.
Therese Höjermark
, studerande
Thomas Wiehe, barnteaterskådespelare

Reflektion och dialog.

15.00 Fika med frukt och macka

Rätt att lära med glädje och självtillit

15.30 Gör en helhetssyn på barn och lärande någon skillnad?
LO Landin, Kreaprenör® inleder

En framgångsrik väg att utveckla intelligens och kreativitet. Birgitta Sundvall, grundare av Alfa-skolans pedagogik

Alfa-skolan integrerad i Linköpings kommunala skolor.
Kommentar av Barbro Wadström, BoU-nämnden, Linköping.

Barnens rätt till ett meningsfullt lärande
Johan Rådmark
, Framtidens SKOLA Skolutveckling AB
Therese Biller, Fryshusets Kunskapscentrum AB

Reflektion och dialog

18.00 Dagen avslutas
LO Landin


Musikalisk kvällsaktivitet

19.30 Middag, musik, sång och Mundekulladanser med Peter Elmberg och Thomas Wiehe, ”Ur ett barns memoarer” av Selma Lagerlöf med Eva-Mi Tapper, skådespelare.

 

 


Söndag den 15 april
10.00 Musik och sång.Välkommen.
Inga-Lill Wener, LO Landin

Rätt till god hälsa och utveckling

Nya tidens barn och unga
Liselott Jonsson
, terapeut, montessoriped.
Monica Mohlin, KranioSakral terapeut

Peter Elmberg inleder med att sjunga sin egen sång "Spiritual Revolution".

Sophia Lövgren, fil dr., ger oss ett sociologiskt perspektiv på barn. Hon kommer att tala om läkarvetenskapens diagnostiseringar och belyser att konformitetskrav och normaliseringssträvanden från expertisen långt ifrån är någon ny företeelse.

Harald Blomberg, leg läkare, psykiater har lång erfarenhet av rörelse- och
reflexbehandling av barn med ADHD, ADD, autism och inlärningsproblem.
Ger återkommande kurser i Sverige, Finland, Spanien, USA, Hong Kong,
Malaysia och Australien.

Jörgen Tranberg, N.D., Naturläkare och -terapeut, dr. i komplementära behandlingsdiscipliner, delar med sig av hur han idag hjälper barn med svåra besvär.

Vad är ”god” hälsa för barnen?
Karl E Arfors, professor, talar bl.a om hur barn påverkas av den mat vi ger dem.
Reflektion och dialog.

12.30 Lunch

Alla vinner på att satsa på barn och unga

13.30 Vad kan Sveriges nya Barnrättscentrum tillföra?

Barnet som ger mig kraft. Sång av Lani Tranberg

Ett samhälle med plats för varje barn
Mats Lindkvist, ordf. SAMBA – samarbete för prioritering a barnen

Alla barn är allas barn
Anders Carlberg, Fryshuset14.45
 Fikapaus

15.10 Tag vara på Urkraften!
Stig-Arne Bäckman, vd URKRAFT

Om inte nu – i så fall när?
Sång av Peter Elmberg

Reflektion och dialog

16.00 Konferensen avslutas. Inga-Lill Wener och Brobyggebandet med Peter Elmberg och Thomas Wiehe.