Har Svenska kyrkan glömt "den heliga anden"?

Seminariet syftade till att nå samsyn om det är ett verkligt paradigmskifte som vi just nu lever i, vad det i så fall innebär för Svenska kyrkan och hur man kan möta de nya kraven. Läs hela seminarierapporten här.