Intellektuella Utmaningar för en ny Upplysningstid

Här den ungerska delegation som i oktober 2004 gästade Göteborg och Stockholm, inbjudna av EBC Kreaprenör. Fr.v. Familjen Gyözö Kovács, Imi Markos (Kreaprenör), Gábor Prószéky (MorphoLogic), familjen Gábor Bojár (Graphisoft) och Ernö Rubik med fru. (Foto:Claes Landin)

I oktober 2004 bjöd vi representanter för region, företag och institutioner i Västra Götalandregionen samt medlemmar i EBC - Efficient Business Club i Stockholm på två Intellektuella Utmaningar (IC=Intellectual Challenge). I Göteborg på IT-Universitetet, Lindholmen Science Park, och i Stockholm hos konsult- och revisionsföretaget Deloitte.

Samhälle och företag brottas med många och svåra utmaningar, krav på att utveckla nya idéer och genomföra förändringar. Vi behöver utveckla effektiva former för samverkan mellan näringsliv, forskning och samhälle. Ofta fastnar goda möjligheter i låsningar mellan aktörer och regelverk. Det är enklare att säga nej och låta bli!  Vi ser behov av nya mötesplatser för gränsöverskridare, som vill verka tvärs över organisationsgränser.

Det som är kännetecknande för paradigmskiften är att den gamla välkända ordningen inte längre existerar. Vi anser att det behövs en ny upplysningstid för att förklara vad som egentligen händer i vår omvärld och med oss själva. Och vi behöver verktyg, metoder och ett nytt språk för att upptäcka och beskriva vilka nya möjligheter som hela tiden uppstår som en följd av ny teknik och dess påverkan på oss människor.

Här hittar du bakgrundsmaterial.


Ernö Rubik, legenden med kuben, utmanade.
Denna gång kryddade vi "Utmaningen" med några spännande personer från det nya EU-medlemslandet Ungern, ett "mini-Europa" mitt i Europa.

Gäster var bl.a. "legenden med kuben" Ernö Rubik, Gàbor Bojàr, grundare och ledare för Graphisoft, världsledande programvaruföretag, Gàbor Proszeky, som tillhör den nya IT-generationen i Ungern och som nyligen sålt ett språkprogram till Microsoft. Och Ungerns grand-old-man inom IT Gyözö Kovacs, eldsjäl på det ungerska IT-ministeriet. 

Vi deltog samtidigt i ljusfestivalen i Alingsås, en årlig manifestation med fokus på lärande och skola. Vi planerar att fortsatta göra nya tillväxtbefrämjande aktiviteter tillsammans med Alingsås kommun. 

En fullödig rapport publiceras här inom kort och där redovisas vilka fortsatta projekt som planeras.