Kan Noa inspirera Pär Holmgren?

”Koldioxidhalten i atmosfären är nu minst 30% högre än den varit på åtminstone 650 000 år”, fastslog Pär Holmgren, meteorolog och klimatstrateg vid Sveriges Television, i sitt föredrag ”Vart tar världen vägen?”. Och han påpekade att den globala medeltemperaturen stigit med drygt en grad från mitten av 700-talet till idag.

IPCC, FN:s klimatexpertpanel med drygt 2000 forskare, konstaterade 2007, samma år som den fick Nobels fredspris tillsammans med Al Gore, att jordens medeltemperatur skulle kunna öka med cirka 2-6 grader vid slutet av detta sekel, jämfört med 1900-talets sista årtionde.

Konsekvenserna kan naturligtvis bli ödesdigra med snabbt smältande polar- och grönlandsisar, stigande havsvattennivåer, värmeböljor, torka, ökenspridning, skyfall, orkaners och massiv utslagning av växter och djur.

Forskarna är både eniga och oeniga

– Forskarna är dock oeniga om uppvärmningens effekter, påpekade Pär Holmgren i samma andetag. De kan inte säga någonting exakt. Det kommer hela tiden motstridiga uppgifter eftersom problemet är komplicerat.

Lägg därtill att koldioxiden inte bara är hotet utan också räddningen för jorden. I varje fall gav denna kontroversiella gas liv åt jorden en gång i tiden. Och Pär hoppade ett par miljoner år tillbaka i tiden och betonade:

– Det var den tidens rika koldioxidhalt i luften som befriade jorden från den första istiden och jorden fick liv.

Denna färglösa gas är nämligen inte giftig, som många tycks inbilla sig i den allmänna debatten. Rent biologiskt bildas koldioxid genom andning hos alla aeroba organismer (växter, djur, svampar och många mikroorganismer). Koldioxid, som alltså är en nödvändig byggsten i fotosyntesen, är en av de viktigaste resurserna för växterna, och därmed för allt liv på jorden. Utan koldioxid finns inget liv.

I växthus sprutar man in koldioxid för att få växterna växa snabbare. Därför kan vi få paprika, tomater och andra grönsaker även vintertid i Sverige. Men när det blir för mycket av det goda inträder också faran. När jordens atmosfär, genom olika utsläppen av koldioxid, förvandlas till ett gigantiskt växthus blir tillvaron på jorden omöjlig. Och för närvarande är vi ytterst nära denna gräns – om vi inte kan begränsa de onödiga utsläppen av koldioxid.

Jorden har alltid skiftat anlete

 
Är då människan ensam skyldig till denna förestående katastrof?

– Forskarna är inte helt överens om detta, medgav Pär Holmgren. De är dock helt eniga om att mänskligheten de senaste sextio åren förändrat ekosystemen snabbare och mer omvälvande än under någon annan epok i sin historia – allt i syfte att skapa ett bekvämare och mer njutbart liv.

Däremot har klimatet alltid växlat över tid, jorden har skiftat anlete från isboll till värmeklot, från öken till extrem vattenplanet. De senaste 800 000 åren har 8 isperioder om vardera 80 000 år avlösts av lika många varma mellantider om
20 000 år. De nästan medelhavsmilda 1100-1200-talen avlöstes av en barskare period från 1300-talet och fram till cirka 1880. Och i dessa perioder kunde man knappast skylla på människans tvivelaktiga produktions- och konsumtionsiver.

Likväl måste vi människor minska utsläppen av klimatfarlig koldioxid. Och Pär Holmgren gav en lång rad tips hur det ska gå till.

Personligen anser jag att parallellt med de minskade utsläppen borde ske en febril anpassning till den kommande klimatförändringen. Bland annat borde vi redan nu gardera oss för de stigande havsvattennivåerna, översvämningarna och torkan.  Tänk på Noa! Och Se på Holland och Israel!!!

Rabbinen ger oss en tankeställare

Beträffande Noa och hans ark har KG Hammars judiska favoritrabbin faktiskt ett aktuellt och tänkvärt skämt, en pragmatisk tankeställare.

Gud har tröttnat på människornas ansvarslösa liv. Han kallar jordens religiösa och politiska ledare till sig och ger dem följande besked.
- Gå tillbaka till era trosfränder och medborgare och meddela dem att jag inom tre dagar upprepar Syndafloden som på Noas tid. Jorden kommer att försvinna, säger Gud. 

Påven åker tillbaka till Vatikanen, går ut på balkongen och talar till folkmassan nedanför på Sankt Petersplatsen:
– Jag har en god och en dålig nyhet. Den goda nyheten är att det finns en Gud, precis som vi alltid har varit förvissade om. Nu har jag träffat honom, men han hade bara dåliga nyheter att förmedla. Inom tre dagar kommer vi åter att drabbas av syndafloden. Vi har därför tre dagar på oss att bikta oss och ångra våra synder, innan världen går under. Många har dock chansen att komma till himmelriket.

President Bush talar till det amerikanska folket i TV från Ovala rummet.
– Jag har en bra och en dålig nyhet. Den goda nyheten är att Gud finns och jag har just träffat honom. Men tyvärr vill han att jag ska videbefordra en dålig nyhet till er. Inom tre dagar översvämmas hela jorden. Vi har således bara tre dagar på oss att överföra våra pengar och aktier till ”andra sidan”.

Hinduismens ledande guru talar till Indiens troende folk från Ganges strand.
– Jag har två mindre goda nyheter. För det första; det finns bara en GUD och inte flera som vi har trott. För det andra, denna GUD vill straffa oss och dränka jorden inom tre dagar. Alla som har goda gärningar bakom sig kan naturligtvis själavandra vidare och blir förhoppningsvis fisk eller något annat djur, som kan leva i vatten. De kastlösa är tyvärr utan hopp.

Dalai Lama, buddhisternas talesman, den ryske ledaren Putin, den muslimske muftin i Kairo, den ortodoxa patriarken i Grekland och de kristna protestantiska kyrkornas olika  företrädare levererar alla i stort sätt samma budskap.

Undantaget är den judiska överrabbinen i Jerusalem. Han talar till det judiska folket och ger dem två goda nyheter.
– Den ena nyheten är att det finns Gud, vilket vi i och för sig har känt till i över 5000 år. Den andra nyheten är att Gud ger oss tre dagars frist före Syndafloden, så vi hinner lära oss att leva under eller på vattnet - hinner ta vara på Noas erfarenheter!

Hollands flytande ”ark”

Just det!  Holländarna förbereder sig redan!!! Holland är det land i Europa som verkligen har tagit FNs klimatrapport på allvar. Man bygger flytande hus på löpande band.

Den nya tekniken att bygga på vatten har snabbt väckt intresse i Holland. Det finns flera villaområden, där husen guppar på vattnet. Nu planeras ett flytande bostadsområde strax utanför Amsterdam.

Ända sedan medeltiden har holländarna skaffat ny mark genom att torrlägga havsbotten. Men klimatförändringarna har drivit fram mer regn och stigande vattennivåer och det blir allt svårare att hålla vattnet ute.
– Vi kan inte kämpa emot vattnet längre, därför använder vi våra kunskaper till att uppfinna flytande bostäder, säger holländarna.

Vid översvämningar behöver de boende inte evakueras. Initiativet följs med stort intresse av de holländska försäkringsbolagen.  Överflödigt vatten samlas i reservoarer. Ovanpå läggs en flytande grund och där byggs anläggningar på samma sätt som på fast mark.

Nu börjar Holland få beställningar på flytande byggnader från andra delar av världen; Dubai, USA och Australien.

Men även Sverige är långt framme. Åk till Pampas Marina i Solna och beskåda småbåtshamnens fantastiska AquaVillor. De är helt i klass med de holländska husen.

Studera även Israels unika anläggningar, som förvandlar saltvatten till sötvatten och håller på att täcka landets behov av dricksvatten och bevattning. Glöm inte bort att Israel är känt för att få ”öknen att blomma”.

Pär Holmgren & Co ska självfallet uppmana oss att med goda åtgärder hoppas på det bästa, men bör också förbereda oss på det värsta – med Noa och andra  som förebilder!

Imi Markos
Kreaprenörs huvudredaktör
på uppdrag av Föreningen Brobygge & Dialog