Våra evenemang och möten

Här hittar du rapporter från evenemang och möten, där vi medverkar på olika sätt och som alla syftar till att vara "intellektuella utmaningar" för att inspirera, sprida kunskap och öka medvetenheten om vad som händer i vår tid. 


Rapport årsmöte Föreningen Kreaprenör april 2016

Rapport från Kreaprenörs årsmöte i Stockholm 4 april.

Konferens om Människans existens september 2015

Konferensen Människans existens och Fredens möjlighet – nu när vår osynliga verklighet blir alltmer synlig - hölls helgen 19-20 september 2015 på ABF-huset i Stockholm. Konferensen arrangerades på initiativ av nätverket Brobygge & Dialog i samarbete med kunskapsalliansen Kreaprenör®.

Årsmöte Kreaprenör 17 april 2015

Föreningen Kreaprenör, kunskapsallians och moderator i Medvetandeeran, höll årsmöte och ett öppet halvdagsseminarium om "vart vi är på väg, vad den största samhällsomvandlingen någonsin innebär i praktiken och vilket ansvar vi har i övergången från ett industrisamhälle till ett postindustriellt samhälle?"

Informations- och diskussionskväll om vårt humanistiska arv 5 november 2014

Kunskapsalliansen Kreaprenör® i samarbete med nätverket Brobygge & Dialog bjöd in sina medlemmar till en diskussion om den största samhällsomvandlingen någonsin. Partiet Enhets Stockholmsavdelning bjöd även in Enhets medlemmar att delta.

Skärgårdskvall om ny välfärdsmodell 28 aug 2014

Du är välkommen 28 augusti kl. 18 till sköna Baggensnäs på Ingarö vid Baggensfjärden, för att lyssna till Jens Jerndal, riksdagskandidat för partiet ENHET, och bekanta dig med ENHETs nya ekonomiska välfärdsmodell, Existenslinjen, som hållbart och långsiktigt möter Sveriges sociala och ekonomiska utmaningar. Vi bjuder på något enkelt att äta och dricka.

Alternativa synsätt på cancer 26 april 2014

I april 2014 kommer Dr. Tullio Simoncini till Stockholm för att berätta om sin syn på cancer och dess behandling. Han har visat ett starkt samband mellan förekomsten av cancer och svampväxt. Han har också utforskat natriumkarbonat som en verksamt medel. Han är starkt ifrågasatt av skolmedicinen. Kreaprenör bevakar mötet för att bilda sig en egen uppfattning och kommer att skriva en rapport. Vi ger på detta sätt intresserade kreaprenörer möjlighet att anmäla sig. Simoncinis föredrag hålls på engelska och övriga föredrag hålls på svenska.

Årsmöte med öppet seminarium
om våra viktigaste framtidsfrågor
fredag 25 april 2014

Föreningen Kreaprenörs årsmöte hålls 25 april 2014 i Mälarhöjden (Stockholm). Utöver traditionella årsmötesförhandlingar bjuder vi på ett öppet seminarium om de viktigaste framtidsfrågorna; Medvetande och hjärnans frihet, framtidens vård och hälsa samt det skriande behovet av ett demokratiskt penningsystem.

Sockret och folksjukdomarna
och Vårdens existentiella aspekter
lördag 8 mars 2014

Välkommen till ännu en temadag om Framtidens medicin arrangerad av Föreningarna för Integrativ Medicin lördag 8 mars 2013 på ABF-huse i Stockholm.

Rapport från möte med rubriken "Varför? Frågan som blev min räddning...." i februari 2014

Kreaprenören Britt Hellström Cassergren berättade om sin ”resa” och sökandet efter svaret på frågan: varför har jag fått cancer? Föredraget väckte uppmärksamhet genom ett mycket kritiskt, närmast hätskt, angrepp i Dagens Medicin av bloggaren Mats Reimer. Dennes totala missförstånd om vad mötet egentligen handlade om har fått ordföranden i Läkarföreningen för Integrativ Medicin att kommentera mötet och blogginlägget. Läs om detta och vår mötesrapport här.

Pengarnas dilemma 18 januari 2014

Miniseminariet "Pengarnas dilemma" om möjligheter och en djupare förståelse! Sussi Ekelin (Positiva Pengar) och kreaprenören Jackie Bergman beskrev hur pengar skapas och vilka hållbara alternativ som finns att revidera det nuvarande tillväxtbaserade penningsystemet.

Vad är Medvetande och vems är det?
Höstkonferens 15 november 2013

Det håller på att skapas en ny värdegrund (ett nytt paradigm). Vad blir människans roll och hur mycket tar maskinerna över? Kunskapsalliansen Kreaprenörs höstkonferens i Stockholm den 15 november handlade om MEDVETANDE på temat - vad är det och vems är det?

Medvetandet lyder under fysikens lagar
Dalarö Tullhus 14 november 2013

Läkaren Jan Oleby gav handfasta råd om förebyggande hälsa och lättbegripliga förklaringar till de senaste medicinska rönen och intressanta idéer hur medicinen ändras i takt med att ny kunskap snabbt sprider sig.

Samarbete Integrativ Medicin

Kreaprenör har inlett samarbete med LIM - Läkare för Integrativ Medicin. Dessutom finns FIM - Föreningen för Integrativ Medicin för andra experter och NIM - Nätverk för Integrativ Medicin, som vänder sig till alla. Läs rapport från temadag om Stressrelaterad ohälsa, som arrangerades 18 oktober 2013 av bl.a. FIM.

HEARING med ENHET - om framtidens politik och ekonomi
16 oktober 2013

I Kreaprenörs undersökande vad som verkligen händer i vårt samhälle och i sökandet efter nya ideer, stöter vi på senare tid och i olika sammanhang ofta på rörelsen ENHET. Är ENHET en rörelse, som har svar på framtidens politiska och ekonomiska frågor? Det vill vi titta närmare på. Därför bjöd vi in företrädare för ENHET till en Hearing på Villa Fridhem i Mälarhöjden, Stockholm. Här en rapport.

Mindfulnessvecka i Tällberg 24-30 juni 2013

Efter flera högintressanta lunchmöten i Stockholm under våren 2013 inbjuder Mindhouse Park till det första av flera planerade större evenemang - Mindfulnessveckan i Tällberg 24-30 juni.
Kreaprenör kom i kontakt med Mindhouse Park våren 2012 och vi arbetar nu tillsammans för att sprida information och bygga nätverk kring "samhällsutveckling utifrån ett multidimensionellt medvetande".
Lunchmötena under våren 2013 har handlat om Mindfulness i vardagen, Förnyelsebar energi och Bank & Finans. Läs mer och anmäl dig.

Om paradigmskiftet 11 och 25 maj 2013
- hur vår värld förändras och vi med den

Två högintressanta föredarg om hur den nya tiden utmanar oss, som vi aldrig tidigare utmanats. Vi påverkas till kropp och själ och i varje aspekt av vårt liv.

Kreaprenörs årsmöte i april 2013
med öppet seminarium Forskning & Etik

Årets vår- och årsmöte i föreningen Kreaprenör hölls 5 april 2013. Huvudtemat var Forskning & Etik - om forskningens framsteg, om möjligheter och risker. Seminariet gästades av ass. professor Olle Johansson, expert på hälsorisker med elektromagnetisk strålning och ass. professor Kathinka Evers, medvetandefilosof och en av ledarna i "The Human Brain Project", ett av världens största projekt i hjärnforskning.

Vad hände egentligen i USA den 11 september 2001

Den danske kemisten Niels Harrit höll föredrag om vad som egentligen hände i USA den 11 september 2001. Niels Harrit är vetenskapsman och tillhör gruppen 911-skeptiker - de som tror att den officiella versionen av vad som hände inte stämmer. Det han säger baserar han på fakta. Efter att ha lyssnat på hans föredrag är vi inte längre säkra på att den officiella versionen om vad som hände när de båda 417 meter höga tornen rasade gör det. Det som gör många extra misstänksamma är att även den mer än 100 meter höga byggnad 7 rasade 5 timmar senare utan att ha blivit träffad av något plan. Än idag är det inte många som ens vet om att denna byggnad föll. Men BBC visste tydligen att även ett tredje hus skulle falla, eftersom de meddelade detta 7 minuter innan det verkligen föll. Visste du?

2012 års höstmöte handlade om samhällsutveckling
- evolution och medvetande

Den växande kretsen ”kreaprenörer” samlades till sitt årliga höstmöte fredagen den 19 oktober 2012 på Dalarö. Och vi fick uppleva två inspirerande föredragningar om samhällsutveckling, evolution och medvetande med efterföljande diskussion i två workshops.

Årsmöte och Mingelforum om framtidens hälsa 17 april 2012

Rapport från föreningen Kreaprenörs årsmöte.

Konferens om Svenska kyrkans IDENTITET 10 mars 2012

Gruppen POSK i Stockholms stift - Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan - arrangerade 10 mars 2012 en andra konferens om kyrkans framtid denna gång på temat Svenska kyrkans IDENTITET. Konferensen hölls i Adolf Fredriks församlingshem i Stockholm. Konferensansvarig var Lars-Olof (LO) Landin, Kreaprenör.

Kreaprenörs höstmöte om "Hjärnans frihet" och framtidens psykiatri

2011 års höstmöte i Stockholm hölls 21 oktober och hade temat "Hjärnans frihet". Trots att hjärnforskningen troligen är det mest avancerade forskningsområdet i världen just nu och kampen är hård mellan världens hjärnforskare med "att vara först" med att "kopiera" den mänskliga hjärnan, är det "oändligt" tyst kring framsteg som görs och kring forskningsmetoderna. Välkommen att vara med i en dialog om framtidens psykiatri och om "Hjärnans frihet".

Konferens om Medvetande Stockholm maj 2011

Den 2-8 maj 2011 hölls konferensen "Towards a Science of Consciousness - Brain, Mind and Reality" i Stockholm. Medlemmar från Kreaprenör var givetvis där, eftersom vi anser att "Medvetandeeran" är den mest adekvata beskrivningen av vart världen är på väg. Här får du reportage från den aktuella konferensen med associationer till och med många aspekter på Kreaprenörs omfattande verksamhet.

Kreaprenörs årsmöte 2011

Föreningen Kreprenörs sjätte årsmöte hölls 8 april 2011 i Stockholm. "Det varmaste och bästa årsmötet hittills", enligt en av mötesdeltagarna.

5 febr 2011 - Kyrka i framtidsperspektiv

Rapport från ett seminarium för framtidsfolk om kyrka i framtiden. Kreaprenörs generalsekreterare LO Landin, som var moderator och ledde det avslutande panelsamtalet, har skrivit denna rapport.

Världskongress Unified Theories okt 2010 framflyttad

Världskongressen om UNIFIED THEORIES, som planerades att hållas i Stockholm 2010, är framflyttad. Ny tid och plats är inte bestämt. Det ungerska forskningsinstitutet Strategic Research Institute bestämmer senare hur projektet fortskrider.

PARADIGMSKIFTE
– sant eller falskt, utmaning och perspektiv

Konferensen ”om vår nya verklighet” hölls 28-29 oktober 2010. Allt oftare hör vi att världen genomgår ett Paradigmskifte. Vi bjöd därför in forskare och experter på olika områden för att få deras syn på den föränderliga värld vi lever i. Vad är ett paradigmskifte? Är det ett sådant vi just nu upplever? Och vad innebär det i så fall på kort och på lite längre sikt?

Årsmöte i Stockholm 23 april 2010

Kunskapsalliansen Kreaprenörs 5:te årsmöte hölls 23 april i Hägersten (Stockholm). I direkt anslutning till årsmötet arrangerades ett öppet seminarium, där olika talare redovisar sin syn på medvetandet och egna erfarenheter med direkt bäring på detta för vår samtid så viktiga begrepp.

Medlemsmöte Unified Theories Stockholm 28 januari 2010

Nästa avrapportering av projektet Unified Theories görs på detta möte den 28 januari. Vi bjuder in, presenterar och diskuterar med nya resurspersoner, som hela tiden anmäler sig att vara med i projektet.

Nätverksmöte om "Rädsla eller Kärlek" Göteborg januari 2010

Ett samarrangemang med Psykosyntesinstitutet i Göteborg.

Medlemsmöte UNIFIED THEORIES i Stockholm 4 nov 2009

Kreaprenörs medlemmar och särskilt inbjudna samlades 4 november 2009 på konferens Globen i Stockholm för det första i en rad planeringsmöten inför den tredje världskongressen om UNIFIED THEORIES i oktober 2010 (se separat artikel).

"Från Vara till Värde" 23 april 2009 på Dalarö

I anslutning till Kreaprenörs årsmöte den 23 april 2009 arrangerades ett öppet framtidsseminarium på Tullhuset på Dalarö med titeln "Från Vara till Värde".

Nätverksträff om Socialt Entreprenörskap
25 mars 2009 i Göteborg

På vilket sätt kan Kreaprenör-nätverket bidra till en positiv samhällsutveckling, hur kan nätverkets medlemmar bäst bidra och samtidigt nyttiggöra sin egen och varandras verksamheter?

Nätverksmöte Socialt entreprenörskap i Stockholm 12 februari 2009

På vilket sätt kan Kreaprenör-nätverket bidra till en positiv samhällsutveckling, hur kan nätverkets medlemmar bäst bidra och samtidigt nyttiggöra sin egen och varandras verksamheter?

Nätverksmöte om "När censuren slår till" 11 dec 2008 i Stockholm - spelet bakom kostråden

Verksamhetsåret 2008-2009 arrangerar Kreaprenör återkommande nätverksmöten för att sprida ny kunskap inom ett av våra fokusområden varje gång. Torsdagen den 11 december i Stockholm var fokusområdet lärande och kommunikation - "När censuren slår till". Kan man genom förståelse för och samtal om motståndet mot förändring skapa nya broar?

Nätverksmöte om "När censuren slår till" 27 nov 2008 i Göteborg - energicensuren

Verksamhetsåret 2008-2009 arrangerar Kreaprenör återkommande nätverksmöten för att sprida ny kunskap inom ett av våra fokusområden varje gång. Torsdagen den 27 november i Göteborg var fokusområdet lärande och kommunikation - "När censuren slår till". Kan man genom förståelse för och samtal om motstånd mot förändring skapa nya broar?

Nätverksmöte "Den nya Hälsan" 23 oktober 2008

Verksamhetsåret 2008-2009 arrangerar Kreaprenör återkommande nätverksmöten för att sprida ny kunskap inom ett av våra fokusområden varje gång. Torsdagen den 23 oktober var temat "Den nya hälsan" - om existentiell hälsa och om nya grepp för friskare mun.

Hel Människa, Hel jord - konferens sept 2008

En konferens i föreningen Brobygge & Dialogs konferensserie om vägar till liv för människa, miljö och samhälle i Stockholm 19-20 september 2008. Kreaprenör hade uppgift att dokumentera konferensen.

Ayurveda för kropp och själ - möte Dalarö sept 2008

Dr Sreeraj, klinikchef på Rajah Ayurvedic Hospital i Kerala, sydvästra Indien, var på unikt Stockholmsbesök i september 2008. Han föreläste vid två tillfällen om ayurveda; vad det är och hur det kan skapa hälsa och balans. Läs om föreläsningen på Dalarö.

ÅRSMÖTE 2008

Detta är en redogörelse för årsmöte med seminarium på Dalarö Tullhus onsdagen den 28 maj 2008.

Konferesen Unified Theories maj 2008
- Kan vetenskap, konst och teologi förenas?

Svaret är ja, eftersom materialismen ligger på dödsbädden. Detta besked gav 35 internationellt omtalade forskare, naturvetare, konstnärer och teologer, som 16-19 maj 2008 deltog på ”2nd Unified Theories Conferences” i Budapest, ett gigantiskt evenemang arrangerat av eldsjälen Csaba Varga. Han är mannen bakom Metateorin och Strategiska Forskningsinstitutet i Ungern och Kreaprenörs samarbetspartner. På talarlistan fanns även en udda gäst Imi Markos, Kreaprenörs huvudredaktör, som ”anklagade naturvetenskapens ansvarslösa forskare för sina brott under de gångna 100 åren”, ett uppmärksammat inlägg, som klart och tydligt markerar att den etablerade vetenskapen, som årligen hyllas med Nobelpris, har framtiden bakom sig. Det här är Imi Markos´ rapport från Budapest-konferensen.

2ND QUANTUM ENERGY MEDICINE SEMINAR May 2007

The success from 2006 was followed up in May 2007 in Stockholm by the second Quantum Energy Medicine Seminar. This seminar provided scientific information in biophysics, that is leading us to deeper understandings of life, disorder and disease.

Samhälsadag med seminariet Perspektiv på Cancer
och Årsmöte Stockholm 2007

Kunskapsalliansen Kreaprenör arrangerar den andra Samhälsadagen med ett heldagsseminarium om cancer, avslutande paneldiskussion och årsmötesförhandlingar.

Vägar till växande 14-15 april 2007

En konferens på Fryshuset i Stockholm den 14-15 april 2007. Konferensen syftade till att ge en bred bild på hur alla vinner på att satsa på barn och unga.

Extrasensorisk perception i näringslivet - Stockholm 3 april 2007

Det finns mänskliga ”slagrutor”? - personer, som används för att hitta vattenkällor, ädelstenar och malmer, försvunna personer, eller fornlämningar? Den 3 april gästade en erfaren "fjärrsynare" Lyn Buchanan Stockholm. Han är fd amerikansk underrättelsetjänstagent och “psychic spy”. Han arbetade som "remote Viewer" ("fjärrsynare") i många år inom det militära. Det är Torbjörn Sassersson, chefredaktör för webtidningen Soul Travel Magazine, som arrangerade detta kontroversiella besök. Lär rapporten om denna metafysiska utmaning.

Perception i konsten - Göteborg våren 2007

Besök Sjöfartsmuséet i Göteborg 14 mars till 27 maj där Staffan Tolsén, en av urkreaprenörerna ställer ut sina målningar.

Informationsmöte Göteborg 23 januari 2007

Informationsmöte om samarbete Kreaprenör/tidningen TilliT.

Medlemsmöte Stockholm 17 januari 2007

Möte på atelje Ciresia på Mariatorget i Stockholm. Där öppnade utställningen KRAFTFÄLT av Nelly Strömberg - ett passande sammanhang för kvällens möte.

Kreaprenörmöte Göteborg 30 noveember 2006

Ett 30-tal personer i Kreaprenör-nätverket samlades i Göteborg för att diskutera det framtida arbetet med innovation och nytänkande.

Conference about Unified Theories Nov 2006

Creapreneur attended the unique conference and workshop in Budapest about unified theories and met with the leading researchers in the new knowledges from several countries.

Vägar till Helande för Människa och Jord - sept 2006

Holistisk konferens 8-9 september 2006, som lyfte fram både vetenskapliga och erfarenhetsbaserade samband mellan andlig (existensiell) medvetenhet, vår hälsa, välbefinnande och hur vi tar hand om vår miljö och vår jord.

Lyckad start på Dialog om Kost, hälsa och diabetes 21 juni 2006

Kost är hälsa. Människor måste ha mat VARJE dag. Det borde vara självklart att hur vi mår i allra högsta grad beror på när, hur och vad vi äter. Ändå tycks sambanden kost, insulin, hjärtkärlsjukdom och diabetes vara otillräckligt utredda. Övervikt, diabetes typ-2 och hjärtkärlsjukdomar ökar dramatiskt. Vi har därför tagit initiativ till en Dialog för att öka kunskaperna om sambanden hos både experter och allmänheten.

Samhälsadagen 2006 - en rapport om hälsa och värdegrund

Den 5 april 2006 arrangerades den första konferensen om Samhälsa på World Trade Center i Stockholm. Arrangörer var kunskapsalliansen Kreaprenör® i samarbete med Kompetensgruppen i Stockholm och deltagande föreläsare. Tanken är att Samhälsa skall återkomma med olika teman och med större utrymme för diskussion och workshops i framtiden.

Okt-Nov 2005 - Öka medvetandet om vad som händer i vår tid

I kunskapsalliansen Kreaprenörs regi gavs möjlighet att träffa en av de mest uppmärksammade talarna vid WFSF:s l9:e världskonferens i aug 2005. Han berikade Sverige i samband med en seminarieturné i okt/nov 2005 - med start i Helsingborg via Tjörn/Göteborg till Stockholm - som bl.a. avhandlade ”Kunskapsregionens utveckling i dag och i morgon” - om hur vi kan utveckla "intelligenta" byar, städer och regioner.

April 2005 - Har Svenska kyrkan glömt "den heliga anden"?

På fack- och idéutställningen som i april 2005 hölls på Stockholmsmässan leddes ett av seminarierna av kreaprenören L.O. Landin.

Februari 2005 - Staden, den nya kunskapsbörsen

Kunskapsalliansen Kreaprenör® var inbjudna till ett par välbesökta frukost- och lunchmöten i Helsingborgs Marknadsförenings regi fredagen den 4 februari 2005. Leif Edvinsson, Kai Johansson och L.O. Landin föreläste och gav många exermpel på hur regioner kan attrahera "den kreativa klassen" och inbjöd till ett prototypprojekt att göra Helsingborg till en KIZ = Knowledge Innovation Zone.

Intellektuella Utmaningar oktober 2004

I oktober 2004 arrangerade vi de första internationella Intellektuella Utmaningarna i Göteborg och Stockholm.

HEARING för framtida allianser mars 2004

Den 4 mars 2004 samlade vi ett 40-tal av "de klokaste människor vi känner" till EBC - Efficient Business Club för en HEARING om FRAMTIDEN. Notera att nästa möte planeras till Göteborg den 22 oktober 2004.
 

Försoningskonsert i Stockholm maj 2003

Megastjärnan Goran Bregovic och hans band för Bröllop och Begravningar skapar etnisk samhörighet bland exjugoslaver i Sverige. Deras världsunika föreställning den 24 maj 2003 på Stockholms Konserthus blev slutsåld till sista plats.

Kyrkan i Framtiden april 2003

Efter 10 år arrangerades 2-4 april 2003 - för sista gången i Sollentuna - Svenska kyrkans idé- och fackdagar. Ett av seminarierna handlade om hur "Kyrkan ska kunna nå den nya TV- och IT-präglade generationen". För det svarade de båda kreaprenörerna L.O. Landin och Imi Markos.

 

Kreaprenörskap norr om polcirkeln november 2002

Måndagen den 25 november föreläste Imi Markos och L.O. Landin om Kreaprenörskap på Nyföretagarcentrum i Skellefteå för 20-talet åhörare från bl.a. Länsarbetsnämnden och kommunens tillväxtgrupp. Och på tisdagen gästades Haparanda.

Årets Kreaprenör på Kompetensdagarna november 2002

Kreaprenöskap, Hälsa och Regional tillväxt handlade det om, när för andra året i rad Imi Markos och LO Landin framträdde på de årliga kompetensdagarna på World Trade Center i Stockholm. Process LeoNardo har lett fram till ett nytt synsätt, Kreaprenörskap, och en ny modell för att beskriva det nya samhället, CrossSensor (Modell-N).

I anslutning till föreläsningen fick Gunilla Alsiö det nyinstiftade priset till Årets Kreaprenör.

Kreaprenörskap på Sigtunaskolan september 2002

Höstsäsongen inleddes med ett seminarium om Kreaprenörskap på Riksinternatet Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket på tema "Konsten och lusten att lära - det behövs en ny modell".

Nytänk på Sollentunamässan mars 2002

Evolutionen skapar ständigt nya "tomrum", som betyder nya affärsmöjligheter för företagare som förstår att utnyttja dessa. Men "tomrummen" är inte helt enkla att upptäcka. Och hur fyller man dem, så att de blir "magiska" dvs lönsamma? Tillsammans med SUM 2002 - Stockholms Underleverantörsmässa - i Sollentuna arrangerade vi på mässans inledningsdag den 13 mars en paneldiskussion med denna utgångspunkt under ledning av TV4:s Lennart Ekdal. Därefter var alla välkomna att besöka "Det magiska tomrummet" och där koppla av tillsammans med konstnären och kreaprenören Staffan Tolséns tänkvärda konst och under ledning av Imi Markos och L.O. Landin testa nya framtida och lönsamma affärsmöjligheter.

Kreaprenörskap i Efficient Business Club december 2001

Sedan 1987 finns Efficient Business Club, ett informellt nätverk under ledning av L.O. Landin, huvudägare i EBC Information AB och en av parterna i kunskapsnätverket Kreaprenör®. Den 6 december samlades 50-talet personer i Stockholm till ett möte om Kreaprenörskap och CrossSensor (tidigare LeoNardo-modellen eller Modell-N).

Kreaprenörskap i Lund november 2001

Ett hastigt sammankallat möte tillsammans med Radio Swingtime lockade 25 konsulter och förtagsledare till ett lyckat Kreaprenösmöte i Lund den 23 november.

Kreaprenörskap på Kompetensdagarna november 2001

Rapport och bildreportage från Kreaprenör-seminariet på den årliga Kompetensmässan på World Trade Center i Stockholm 2001.

Förhandsvisning juni 2001

Bildreportage från förhandsvisningen av idéspelet LeoNardo den 19 och 20 juni i Stockholm. (Process LeoNardo har senare bytt namn till Kreaprenör red anm.)