Kreaprenörskap - Frigör din fantasi

Kreativa ledare och entreprenörer, "Kreaprenörerna", hittar "tomrummen" och gör dem "magiska". De känner på sig hur "tomrum" uppstår, och som ofta finns mellan två kända företeelser. Om man kombinerar dessa så blir 1+1 inte 2 utan 3! Eller varför inte 11!


Innovationer av en frigjord fantasi

Från Leonardo da Vincis innovativa idéer (helikoptern) med människans eviga dröm om att kunna flyga till dagens rymd färder och morgondagens ännu okända uppfinningar.

Innovationer som förändrar våra liv

Genom mänsklighetens historia har livet inte ändrats mycket mellan århundraden. Med undantag för det förra. Med perspektiv på 1900-talet, vad var det som under detta århundrade förändrade våra liv mest? Innovationer, idéer eller ideologier? Det försökte Fortune reda ut under rubriken "Century of Business". Och visst är det - Hitlers, Stalins, Maos, Pol Pots och Milosovic illdåd till trots - i näringslivet som bestående förändringar har skett. Där har innovatörer hittat "Magiska Tomrum", som fick industrisamhället att blomma - en förutsättning för Upplevelsesamhället.

Dvärg blir jätte

Snart exploderar Nanoteknologin i ett ännu mer omvälvande paradigmskifte. Upplevelsesamhället håller redan nu på att explodera och övergå i en ny fas - innan större delen av den civiliserade världen fattat att Upplevelsesamhället är här. Eller rent av att vi lever i den, skriver Imi Markos.

Perceptionsverktyget CrossSensor

Vår modell för perception har fortsatt att utvecklats under hela processen med Kreaprenör och här ges en uppdaterad beskrivning av modellen och dess möjligheter.