Sinnenas revolution - Fördjupa dina känslor

Emotional intelligence Quota (EQ) är de äkta konstnärernas viktigaste "vapen" i skapandet. EQ blir allt viktigare för att möta Upplevelsesamhällets utmaningar på rätt sätt.

 


God Jul - 2000-årig Event Marketing

Upplevelsesamhället är 2000 år gammalt! Minst!! Det påstår Imi Markos, som också besökt Myra, där en vidsynt biskop en gång öppnade vägen för tidernas största upplevelsefest, som borde vara en tankeställare för dagens marknadsförare.

Barocken - historisk Event Marketing

Självfallet har både näringslivet och konsumenterna lätt att falla för hedonismens mål, att uppnå största möjliga njutning. Men historien visar att kulturens representanter (konstnärer, författare, kompositörer med flera) har en välgörande förmåga att värna om den goda smaken, vilket många uppfattar som frihetsbegränsande.

Denna omdiskuterade förmåga kommer vi att beskriva i flera artiklar. Vi startar här med barocken, som på Vatikanens begäran efterträdde renässansen. Därmed inleddes det västerländska livets största och mest omvälvande "Event Marketing", skriver Imi Markos och visar att det egentligen var Sveriges fel. Eller förtjänst!

Förväxla inte konst med artisteri !

Konsten och konstnärerna blir huvudaktörer i Upplevelsesamhället, påstår Imi Markos. Varje verksamhetsfält borde göra "benchlearning" inom byggsektorn och filmbranschen och applicera lärdomarna och på så sätt höja den egna nivån. Men förväxla inte konsten med artisteri. Förbländas inte av falska profeter, som försöker få oss att glömma bort att varje äkta konstverk innehåller både etisk handling och estetiskt resultat.

Ny humanteknik fördjupar våra känslor

Från Leonardo da Vincis själsökande måleri (den sista måltiden), den kristna tron och dess människokärlek till dagens ostrukturerade empati mot alla förföljda och utslagna, som ännu mer bejakar den nya TV-generationens djupa inlevelse och engagemang i de avgörande frågorna.

Måltiden som konstnärlig upplevelse

Svenska kocklandslagets dessertbidrag till VM i Basel 1999 kunde även ha vunnit en tävling inom konsten anser Peter Markos. Maten ska ju upplevas lika mycket med ögonen som i munnen och magen.

Tjurfäktning - barock marketing

Ett drama på liv och död eller ett cyniskt djurplågeri? Det sydländska och nordiska sättet att uppleva samma sak, påstår Peter Markos i sin genomgång av hur Upplevelsesamhället tar sig olika uttryck.

Tragisk offerscen fängslande djupupplevelse

I själva verket kan alla branscher och aktiviteter förvandlas till upplevelser - med gränslösa konstnärers och skickliga kreatörers hjälp. Det är bara att studera den katolska kyrkans marknadsföring under 2000 år, skriver Imi Markos i denna analys av helhetsupplevelsen runt det kristna "varumärket" korset.

Vidga begreppet KULTUR !

Det är inte längre produktivt att skilja mellan finkultur och vetenskap anser Imi Markos. Viserligen har arkitektur, litteratur och musik skaffat sig monopol på kultur. Men det glapp mellan de båda kulturerna, som har dominerat i de europeiska länderna genom sekler är inte längre produktivt. En grupp människor, som kallas "The Cyber Elite" ("Digeratis") vill återge begreppet kultur dess ursprungliga innebörd, vilket är: Sammanfattningen av allt som skapats av människor för att ge "högre" andliga upplevelser.