Kunskapande - Förläng din hjärna

TV- och IT-präglad kunskap är en förutsättning för att kunna parera de oberäkneliga strömmarna i Upplevelsesamhällets enorma utvecklingsflod.


Den nya litteraturen eller litteraturen om det nya

Här följer en snabb genomgång av några viktiga litterära inlägg från den nya litteraturens författare, eller författare som tävlar om gururollen bland paradigmskiftets uttolkare. Imi Markos recenserar och gör kopplingarna till "Kreaprenörskap".

Extra färgupplevelse

Allt vad människan försöker åstadkomma är uttryck för en strävan att försöka förbättra, förlänga och fördjupa utifrån vår kroppsliga och sinnliga förutsättningar och förmågor. Mot denna bakgrund ger oss här konstnären Staffan Tolsén en extra färgupplevelse.

Invandrarna skapade moderna Sverige

Nytt bokprojekt i Kreaprenörs regi.

Kultur och färglära

Vitt står för sorgen i Kina. Gult är heligt i Indien, liksom grönt för islam. Hur färgupplevelser växlar från kultur till kultur och med miljön beskriver konstnären Staffan Tolsén i denna artikel om färglära.

Kunskap för förlängda hjärnor

En ny Tidsanda ställer krav på ny kunskap och en helt ny terminologi. Vad menade t ex den framlidne kanadensiske mediagurun Marshall McLuhan med sitt berömda "the media is the message", ett uttryck som han myntade redan på 1960-talet.

Om perception

Man brukar säga "att den som lever får se". Här ger Imi Markos oss ett exempel på, att om man väntar riktigt länge, så kan något som för länge sedan visade sig vara en missuppfattning bli sant på nytt.

Tänkvärt om mäta- och metavärden

Om du stirrar dig blind på traditionellt mätbara värden hör du snart till morgondagens förlorare inom näringsliv och offentlig sektor. Adderar du däremot en tredje dimension - omätbara Upplevelsevärden - till ditt platta diagram kommer du närmare dagens verklighet - dina kunders verklighet! ”Paketerar” du dessutom det hela i en kub för att öka kvaliteten i de värdeskapande processerna får du fram en fjärde dimension och landar automatiskt på segerpallen, är reflektionen Imi Markos gör sedan han läst Björn Molins TÄNKEBOK för CHEFER.

Upplevelseekonomin

Som marknadsförare ska du nu gå över till EXPERIENCE MARKETING (Upplevelseekonomi) och bejaka dagens "Bröd och Skådespel". Innovationer och varumärken, som får stöd av EXPERIENCE MARKETING, är vinnarna i dagens och morgondagens samhälle. Det hävdar Joseb Pine II och James H. Gilmor, Harvard-duon, som var först med att lansera den engelska beteckningen "The Experince Economy". Det är egentligen ett nygammalt uttryck för Romartidens omtalade Bröd och Skådespel, fast själva utförandet sker i en modern och human förpackning. Redaktör Sven Gunnar Särman bjuder på en övning i Upplevelseekonomi.

Upplevelsens fem tumregler

Verkliga upplevelser som lämnar djupa minnesspår bär förändringens frö inom sig. Det är sensmoralen när Imi Markos ger oss en lektion i Upplevelsens tumregler.