Avgörande företeelser och händelser

 "Kreaprenörskap" är förmågan att upptäcka "tomrummen", de nya möjligheterna, som utveckling och ny teknik hela tiden skapar, men som under lång tid förblir oupptäckta för de flesta. Kreaprenörskap är konsten att med hjälp av perception - att bejaka känslor, intuition och fantasi - kombinera Naturvetenskaperna, Teknik och Ekonomi, med Humaniora. Ett humanteknologiskt angreppssätt som just nu ligger särskilt rätt i tiden, men som ändå är tidlöst. Här presenterar vi exempel på tidlösa trendbrott.


Dagens höga volymer kräver ÖRONPROPPAR

Sänkt hörsel hos särskilt många unga, musikälskande individer är ett av de största miljöproblemen i Sverige idag. LeoNardos chefredaktör Imi Markos har hittat ett svenskt företag, Entomed AB i Malmö bland dem som försöker fylla upp "tomrummet" mellan högvolymmusik/buller och hörselskador, när han har recenserat boken "Ljuv musik och öronproppar".

Bokbål i Göteborg

Nedläggning av Medicinska Högskolans Bibliotek på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg kan liknas vid ett bokbål, påpekar Imi Markos i denna hans andra artikel om det Intellektuella Kapitalet (IK). Artikeln ingår i ett nystartat projekt, som leds av kunskapsnätverket Kreaprenör®.

Karl Marx och Brand-Management

Märk väl att den bästa läromästaren i ämnet Brand Management finner man underligt nog inte bland reklamlegenderna på Madison Aveny i New York, utan det är den kommunistiska ideologins grundare Karl Marx. Det påstår i alla fall Imi Markos i denna artikel om marknadsföringens grunder.

CASA NOVA - Kista är idealiskt för musikskapande i tiden

Två visionärer, som satsar i Leonardos anda! Gunilla von Bahr, Kungliga Musikhögskolans insiktsfulla rektor, visste vad hon gjorde år 2000. Det var då hon tackade ja till den lika insiktsfulle Luis Abascals erbjudande att inleda samarbete med den mångkulturella IT-staden Kista. Abascal var då direktör för Kistas stadsdelsnämnd, numera utvecklingsdirektör för Stockholms stad. Gunilla von Bahr förstod direkt Luis Abascals vision att med konstens och kulturens hjälp förvandla Kista till ett "nytt Florens". Visserligen svindlade tanken, men Gunilla tvekade inte ett ögonblick.

Design & Hälsa i Upplevelsesamhället

Vad har design och hälsa med Upplevelsesamhället att göra ? Frågan aktualiseras av Alan Dilani från Forskningscentrum Design och Hälsa i Haninge. Han lanserar där en humanorienterad vision, som kontrasterar mot de IT-präglade personerna, som har en tendens att förbise ifrån att hälsan är det centrala (!) begreppet i Upplevelsesamhället. Men egentligen är det inte förvånande, eftersom många av den unga IT-generationens företrädare tror att de har "monopol" på upplevelseskapande, som enligt dem självfallet bör förverkligas virtuellt! "If you can touch it, it´s not real". För att få ordning i detta tillfälliga kaos bör man läsa perceptionspsykolog Ernst Gombrichs bok "The sense of order - a study in the psychology of decorative art" och managementgiganten Peter Druckers bok "The new Realities", menar Imi Markos, som här ger oss ett koncentrat av Gombrichs och Druckers tankar.

En annan värld

En representant för den nya TV- och IT-präglade generatonen beskriver här upproret och upplevelsen. Texten är hämtad från en skoluppsats.

Extrasensorisk perception - reflektioner om vår mystiska framtid

Dagens mystiska fysik kräver parapsykologin erkännande! Båda trotsar det sunda förnuftet, utmanar kunskapssamhället och ger paradigmskiftet ett nytt ansikte. Arthur Koestler, en författare som korsbefruktade naturvetenskap med humaniora, drog en lans för parapsykologin. Vi kreaprenörer har beslutat att förstärka vårt effektiva perceptionsverktyg CrossSensor med ett nytt segment med tanke på framtidens utveckling. Det nya segmentet heter ESP (=extrasensorisk perceptionen). Vi är nämligen övertygade om att utomsinnlig varseblivning kommer att bli mycket givande i framtiden. Och även i näringslivet! Ta del av Imi Markos spännande reflektioner.

Extrasensorisk perception i näringslivet - Stockholm 3 april 2007

Det finns mänskliga ”slagrutor”? - personer, som används för att hitta vattenkällor, ädelstenar och malmer, försvunna personer, eller fornlämningar? Den 3 april gästade en erfaren "fjärrsynare" Lyn Buchanan Stockholm. Han är fd amerikansk underrättelsetjänstagent och “psychic spy”. Han arbetade som "remote Viewer" ("fjärrsynare") i många år inom det militära. Det är Torbjörn Sassersson, chefredaktör för webtidningen Soul Travel Magazine, som arrangerade detta kontroversiella besök. Lär rapporten om denna metafysiska utmaning.

Feminismen och nationalismen

Fel! Intresset för damfotboll har inte ökat så mycket som många tror. Vad som däremot har ökat är det nationalistiska (!) engagemanget för svensk damfotbolls framgångar. Med extra tonvikt på svenska framgångar. Vilket är ett reaktivt fenomen i Upplevelsesamhället, hävdar här Kreaprenörs chefredaktör Imi Markos.

En flygplats i Upplevelsesamhället

Kuala Lumpur International Airport (KLIA) i Sepang är 2000-talets flygplats. En multikulturell upplevelse i "regnskogen"! Redan ett år efter invigningen blev den korad till världens tredje bästa flygplats av affärsresenärerna! Det skriver Imi Markos i denna artikel om konsten att "bygga hälsosamt".

Framtidens reklam är ingen reklam

Problemet med reklam är att den stör. I framtiden kommer ingen att vilja bli störd. Ingen kommer att vilja resa sig upp mitt i favoritprogrammet för att få tala med en säljare från försäkringsbolaget. När TV-programmet avbryts för reklam är det störande. Brev och särsklit e-post som man inte vill ha tar tid och stör. Den frigjorda konsumenten, Homo Liberalis, kommer inte att acceptera att bli störd länge till. Och är det verkligen en så bra idé av dig som avsändare att börja bygga en relation genom att vara allmänt störande. Man kan som bekant bara göra ett första intryck en gång och sedan är det kanske försent. Sven Gunnar Särman tar här upp ett par intressanta exempel på vad man kan göra istället.

Framtidens gymnasium som högskola

Vår redaktör Gabriella M Tolsén har träffat rektorn för Botkyrkas gymnasium BoLennart Johannesson, med vårt språkbruk en verklig "kreaprenör", som i en av Storstockholms multikulturella förortsregioner satsar framåt med musik under kommunens stolta framtidsslogan "Långt ifrån lagom"! Botkyrkas nya utbildningssatsning är en del av kommunens sätt att visa att den lägger tyngdpunkten på en mer "upplevelsebaserad verksamhet".

Marknaden för språkteknologi

Det finns 1000 språk i världen varav 160 är kommersiellt intressanta. Det skriver i denna artikel den ungerske språkforskaren Dr Gábor Prószéky, vd MorphoLogic i Budapest. Vi erinrar oss det ironiska svaret på frågan ”varför går det så bra för Östblocket? från den tiden när järnridån mellan öst och väst fortfarande existerade: Det beror på att man där har skapat synergieffekter av varje enskilt lands och folks bästa egenskaper. T.ex. Sovjets yttrandefrihet, östtysk humor, tjeckoslovakisk tapperhet (apropå soldaten Svejk), polsk flit, rumänsk ärlighet, bulgarisk teknologi och för att hålla allt detta samman UNGERSKT SPRÅK!! Men skratta lagom! Ungerns udda språk, som alltså beskrivs som ett hinder, har i informationssamhället istället visat sig fylla ett stort tomrum. Idag använder både Apple och Microsoft en språkprogramvara som utgår ifrån ungerskan för att serva olika språkområden. Och bakom denna ungerska språkrevolution finns morfologen Gábor Proszéky med företaget MorphoLogic, världsledande på maskinöversättningstjänster via Internet.

Hur lustyachten erövrar Upplevelsesamhället

En koloristisk essä i färg från Hugo Schubert till Gideon Forslund. Om en utställning på Sjöhistoriska muséet i Stockholm i januari 2003 av N-gruppens konstnär Staffan Tolsén., som blir mer och mer uppmärksammad genom sina träffsäkra tolkningar av Upplevelsesamhället. Hans utställning på Sjöhistoriska muséet uppmärksammades inte bara för Staffans målningar utan lika mycket för hans intressanta kartläggning av fritidsbåtarnas historia i Sverige.

Vem producerar klätterupplevelser ?

Visserligen chockade äventyrarnas äventyrare Göran Kropp oss med sin tragiska död i USA, men få av oss har tänkt på att hans ande lever vidare hos 20 000 klättrande svenska ungdomar. Det är mycket tack vare Göran Kropp som "klätterväggar" har blivit en av den nya generationens mest fascinerande attraktioner.

Men vem tillverkar dessa "klätterväggar" undrar Peter Markos, och presenterar här en av den senaste generationens häftigaste upplevelser - "klätterväggar". Visste du det? Och vem producerar? Och är klätterväggen ett resultat av Industri- eller av Upplevelsesamhället?

Undret i Kista

1996 hände något i Kista, som då var ett krisdrabbat. sönderfallande och invandrartätt område, på väg att bli ett socialbidragsgetto bland Stockholms förorter. Läs Gabriella M. Tolséns skildring "undret i Kista".

Klusterforskning

En förgrundsfigur inom klusterforskning är den amerikanske forskaren Michael Porter. I sin bok "The competitive Advantage of Nations" beskriver han varför vissa länder blir världsledande på vissa områden. Det handlar om kluster. Varför skriver journalisterna inte om "hur det verkligen förhåller sig", frågar L.O. Landin i sitt exempel om Södertörns Verkstad.

Landsbygdens lov

Den välkände krögaren Carl Jan Granqvist är "kreaprenör". Det bevisade han under Almedalsveckan i Visby 2002, där han sjöng "landsbygdens lov".

MultiStrategi vinner varumärkesslaget

För att göra succé i marknadsföringen fordras numera en ny strategi, som ersätter alla tidigare slags "management", skriver Imi Markos i vår artikelserie om varumärkesslaget i Upplevelsesamhället. Ersätt Brand Management, Design Management, Art Management, Technology Management, Event Management, Process Management m.fl. med kort och gott en MultiStrategi. En designdriven MultiStrategi, som inkluderar alla ovan nämnda typer av "management". Läs också Markos övriga artiklar om "Karl Marx som Brand Manager" och "Electrolux MultiStrategi inom vitvaror".

Musik som hjälper mot CP, dyslexi och DAMP

Vår redaktör Gabriella M. Tolsén har träffat musikterapeuten Lasse Hejlm i Uppsala och här berättar de om FMT-metoden. Genom att spela med och inte för personen åstadkoms häpnadsväckande resultat som har med människans sinnen att göra. "All vår kunskap kommer av vad vi känner", hävdade redan Leonardo da Vinci under renässansen.

Må Bra-affärer för trillioner

"Wellness- eller Må Bra-affärer" på svenska omsätter cirka en trillion dollar i Upplevelseekonomin. "Homo Liberalis" väljer "Må Bra-konceptet" före Sjukvård. Det kommer att omsättas en trillion dollar, hävdar den amerikanske ekonomen Paul Zane Pilzers i sin nya bok.

Nobelpriset i medicin 2004

Nobelpriset i medicin 2004 banar väg för ett nytt samhälle, skriver Kreaprenörs chefredaktör Imi Markos. Paradigmskiftet handlar om perceptionen seger över den mekaniska världssynen.

Nu rivs muren mellan naturvetenskap och konst

Sedan början av år 2002 rivs den svårgenomträngliga muren mellan konst och naturvetenskap. Och både konstnärer och naturvetare deltar i rivningen - med hjälp av de digitala medierna. Den som påstår detta är Gabriella M. Tolsén, som har besökt Kungliga Musikhögskolan i Stockholm där "rivningsarbetet" sker just nu.

Omvärdera Intellektuella Kapitalet (IK)

DN-journalisten Knut Rognerud missar den avgörande poängen med IK och gör dessutom självmål, när han den 23 december 2003 i DN angriper Skandias tidigare chefteoretiker Leif Edvinsson. Det skriver här Kreaprenörs chefredaktör Imi Markos, som med detta inlägg vill inleda en diskussion om det Intellektuella Kapitalets omvärdering. Välkommen!

Samhället kräver Kreaprenörer

Det nya samhället kräver ny kunskap, nya modeller och nya kreativa och konstnärligt präglade entreprenörer eller "Kreaprenörer", ett nytt begrepp och ett nytt ord, som vi har låtit varumärkesskydda. Låt inte föråldrade synsätt hindra oss från att utbilda och rekrytera framtidens koordinatörer, uppmanade oss Imi Markos i denna första presentation av "Kreaprenörskap".

Inga mål - ingen bonus

- Skandias bonussystem är oskäligt konstruerat.
Det säger Leif Edvinsson som svar på angreppet mot honom i DN i december 2003 och på vår uppföljande artikel om att "Omvärdera Intellektuella Kapitalet" här på Kreaprenör.

Letar Svenska Kyrkan på rätt ställe

2200 varumärken slåss om de nya svenska konsumenternas gunst varje dag. Frågan "letar Du på rätt ställe?" är helt obegriplig för moderna människor, som för länge sedan har slutat att leta. Allt serveras oss på silverfat. Det är bara att välja och vraka. Och med brist på tid blir det mest att vraka, skriver LO Landin.

Sveriges guldkockar

Intensiv träning och ett stort nätverk bakom kännetecknar Sveriges kanske mest uppmärksammade Upplevelseföretag. Vår redaktör Peter Markos fortsätter här sin genomgång av kulinariska upplevelser.

Tillgänglighet är uppfinningarnas nya moder!

Handikappade visar vägen för integration & tillväxt. 1999 fick Kulturrådet i uppdrag att öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionshinder. Tack vare den nya nationella handlingsplanen steg anslaget från 2 till 9,5 Mkr per år. En åtgärd som enligt vår Modell-N skapar nya ”tomrum” (=nya möjligheter). Ökad tillgänglighet innebär inte bara kostnader. Det visar sig att handikappades behov också ger näring åt nya innovationer, som i sin tur bidrar till tillväxt. Något som politiker och näringsliv borde ta med i beräkningen, anser Gabriella M. Tolsén.

Relaxterapi med tusenårig Thai-massage

Relaxterapi med tusenårig Thai-massage utmanar stress och utbrändhet. Sveriges första Wat Pho-Center med traditionell Thai-massage i Stockholm har öppnat mycket tack vare perceptionsmodellen CrossSensor, som företaget Igman Resor tillämpar i sin kompetensutveckling - i samarbete med EBC Kreaprenör. Specialerbjudande till läsare och deltagare i EBC - Efficient Business Club!

What does it mean the Information Age?

This is a story of 40 000 years by Gábor Bojár, founder and CEO of the multi billon dollar CAD/CAM company Graphisoft, who is inviting you to an Intellectual Challenge. And he is first of all an entrepreneur, who sees the introduction of language as far more important than the introduction of the wheel. He challenges the whole industrial and building society who haven´t recognised that fact yet.