Goda exempel på Kun(d)skapare och Vägvisare

Här presenterar vi personer som vi vill kalla antingen "Kreaprenörer" i sin tid eller dagens nya Upplevelsesamhälles verkliga individualister. Personer med ett utpräglat sinne för PERCEPTION. Personer som värnar om HÄLSA, INTEGRITET, JÄMSTÄLLDHET och INFLYTANDE. Som kräver att få vara fria INDIVIDER, men som likafullt månar om RELATIONER, HÄNSYN, EMPATI och ENGAGEMANG, som växer till PASSION. Här finner du lysande exempel på den TV- och IT-präglade människan, den moderna Homo Percipiens, som ständigt strävar framåt efter nya UPPLEVELSER. De känner intuitivt att för det krävs ett "kreaprenöriellt" samarbete mellan naturvetare, tekniker, ekonomer och konstnärer.


Luis Abascal - en verklig Kreaprenör

Luis Abascal, 53 år, är Sveriges kanske främste "Kreaprenör". Eller "LeoNardist". Visserligen är han inte 500 år före sin tid som förebilden Leonardo da Vinci under renässansen, men han är god för ett 50 årigt försprång. Bland annat med sin vision att förvandla IT-staden Kista till "ett nytt Florens". Ett framtids- projekt, som redan nu börjar ta form, men som först om 50 år kan betygsättas och beundras. Därför ska vi nu betrakta Abascals verk från år 2050 och se med framtidens perspektiv bakåt på år 2001. På samma sätt som Monica och Carl-Axel Dominques omtalade Globalvisionsrevy gör det, menar Imi Markos.

Tidningsdrottningen Amelia Adamo

”Jag måste ge min läsekrets upplevelser som berör på insidan. Sådana som de inte vill vara utan!”

Gunilla Alsiö är kreaprenörens idealmodell

Hon är ergonomen, som satte användaren i fokus när hon utvecklade sitt virtuella tangentbord och fick priset för bästa teknologi vid COMDEX 2001 i Las Vegas. I november 2002 utsågs hon till "Årets kreaprenör". Imi Markos presenterar i detta unika porträtt av pristagaren flera bevis varför utmärkelsen gick till rätt person.

Åke E Andersson

KTH-professorn Åke E Andersson efterlyser flexibla ledargestalter i samhällsorganistioner, som lätt kan byta skepnader - allt efter förändringens krav. Det är nödvändigt eftersom rent strukturellt är samhället instabilt.

Ingeman Arbnor

”Det är det personliga språket som förlossar kun(d)skapandet och det kreativa tänkandet. Det personliga språkets förädling är poesin, vars bildspråk väcker känslor, skapar närhet, engagerar och involverar. Tyvärr föredrar de tradtionella företagsledarna än idag industrisamhällets likgiltiga nyckeltal. Och med sina mätningar och statistik fostrar de statister i stället för artister.” Det säger professor Ingeman Arbnor, som har varit inspiratör och "bollplank" under framväxten av "Kreaprenör".

Vägen till Klockrike - en oumbärlig väckarklocka

"Vägen från Klockrike" är titeln på entreprnörprofessor Ingeman Arbnors senaste bok. Och den är en oumbärlig väckarklocka, skriver Imi Markos, som redan tidigare gjort ett porträtt av Arbnor här bland våra goda exempel på "kreaprenörer".

Georg von Békésy: Artikel 1 om nobelpristagaren

Georg von Békésy (1898-1972) är den lovande ungerske konsertpianisten som blev Nobelpristagare i medicin och kartlade striden mellan våra sinnesorgan, skriver Imi Markos i detta spännande porträtt, som ingår i en serie artiklar om Hörselsinnet (AUDIO).

Georg von Békésy: Artikel 2 om nobelpristagaren

Hur blir man Kreaprenör, det vill säga en gränsöverskridande "glokalist" i vetenskap och humaniora, ett universalgeni i specialisternas tidvarv? Hur blir man idag
konsertpianist, kemist, fysiker, finmekaniker, teleingenjör, expert på kommunikation, biolog, läkare, konstteoretiker och konstsamlare i en och samma person? Peter Markos fortsätter här porträttet av Georg von Békésy.

Dagstidningen är död! Leve gratisdagstidningen!

- Den tryckta tidningen kommer att leva kvar. Den är fortfarande oslagbar när det gäller snabb överskådlighet. Den är mer mobil än radio TV, video, dator och Internet. Den kan man ta med sig överallt och utan väntetid bläddra fram till de sidor - utrikes eller sporten - som man är mest intresserad av. Den som säger detta är Robert Braunerhielm, en av pionjärerna bakom tidningsidén Metro. Den 2002 avlidne finansmannen Jan Stenbeck var den som förstod att exploatera Braunerhielms och Anderssons briljanta idé. I denna intervju skildrar journalisten Gabriella M. Tolsén hur en av det Upplevelsesamhällets verkliga kulturrevolutioner gick till i verkligheten.

Bicky Chakraborty - indisk kreaprenör i PR

- Jag är en kräsen hotellgäst, jag vet vad hotellgästen vill ha och försöker tillgodose det! Känn din gäst! Vet du vad gästen vill ha behöver du ingen marknadsföring, bara PR. Det räcker inte med att ha en vision, man måste också ha en passion för vad man sysslar med. Passionen för att man kan se möjligheter istället för svårigheter.

Det säger Bicky Chakraborty på Helsingborgs Marknadsförenings möte "After Work", där vår redaktör Claes Landin var en av åhörarna.

Digeratis i Upplevelsesamhället

Vår nya rapsodiska tillvaro alstrar hela tiden nya kulturyttringar. Låt oss presentera för er den nya cybereliten, "The Cyber Elite", som kallar sig "Digerati", och som anser att den traditionella eliten på kulturredaktionerna har förlorat rätten att tolka dagens verklighet. Dessa etablerade tolkare hör till gårdagen - på grund av att de kan så lite om naturvetenskap. Ett kulturområde, som genom kvantfysikens landvinningar allt mer präglar vår digitala vardag.

Här presenterar våra redaktörer Imi och Peter Markos för er några av de tongivande Digeratis, dvs "Den Tredje Kulturens" representanter, som korsbefruktar humaniora med vetenskap och som starkt påverkar morgondagens Upplevelsesamhälle.

Stefan Edman - en möjlighetstänkare

Den kände biologen Stefan Edman betonade redan inledningsvis i sitt föredrag på Föreningen Brobygge & Dialogs konferens om "Hel människa, Hel jord" i sept 2008, att han vill injicera ett motgift till alla galna löpsedlar. Han vill kalka i själen mot den mentala försurningen, som stundom drabbar oss och som förlamar vår viljekraft. Han kallar sig possibilist - en möjlighetstänkare!

Ronnie Gardiner - en äkta gränsöverskridare

Ronnie Gardiner har för de musikintresserade blivit mest känd för att ha varit musiklegenden Charlie Normans "trummis" i över 20 år. Men efter en tragisk händelse i familjen 1980 bestämde sig Ronnie för att göra något mer av sin musik. Han blev på så sätt en "gränsöverskridare" i LeoBardo-termer. Idag har Ronnie Gardiner Rytmterapi etablerat sig bl a inom Strokerehabilitering i Sverige. 26 arbetsterapeuter arbetar idag med metoden. En av dem är Magnus Liljeroos, Helsingborg. En annan är Simon Elvnäs från ERA-gruppen i Stockholm.

KG Hammar - Gör Handling av Dialog

- Ingen människa kan vara HEL. Människan är endast på väg och på VÄGEN kan hon bli HEL – medan hon söker sanningen. Det anser förre ärkebiskopen i Svenska kyrkan KG Hammar, som här porträtteras i samband med ett föredrag på konferensen "Hel människa, Hel jord" i september 2008. Kreaprenörs huvudredaktör Imi Markos har även läst hans böcker och konstaterar att det är en vis professor som talar, en som tror på Dialog istället för Konfrontation, men som också uppmanar till att göra Handling av Dialogen.

Jens Jerndal - Vakna Sverige

Professor emeritus Jens Jerndal bor numera i Buenos Aires och är där preses för en ny, digital skola - the Life Expansion University. Jerndal är en av vår tids mest framsynta svenskar. Redan på 1970-talet, efter en karriär inom UD, började han studera evolutionen. Han har fascinerats av och, mer än någon annan, lärt känna de fundamentala förändringar som världen just nu genomgår. 1997 sammanfattade han sina erfarenheter i boken - VAKNA SVERIGE - framtiden är här. I maj 2006 var Jerndal inbjuden att hålla detta föredrag i Riksdagen. Föredraget handlar om riskerna med att fortsätta att vara "sjusovare".

Legenden Steve Jobs - så minns vi honom

Steve Jobs kombinerade perfekt humaniora med naturvetenskap. Och tro det eller ej, han bekräftade faktiskt Kreaprenörs existensberättigande! Ja, Apples nyligen avlidne legend arbetade och skapade precis efter den filosofi, som kreaprenörer förfäktar och lanserar sedan starten 2001, för mer än 10 år sedan. Det bekräftar Walter Isaacson, som har skrivit Jobs biografi.

Åse Kleveland - E-bio och nya relationsgemenskaper

Svenska Film Institutets vd Åse Kleveland utmanar Sony med e-bio. Hon anser att det är viktigt att den etablerade och genomkommersialiserade mediavärlden måste "få en match". Därför ägnar hon stor uppmärksamhet åt e-bions alternativa användningsformer, framförallt i relation till bredbandsutvecklingen. Men för den skull tror hon inte på förbud och censurering.

Gyözö Kovacs - en ungersk IT-personlighet

Gyözö Kovács leder en ungersk delegation som besöker Sverige i oktober 2004 för att utmana och upplysa. Han blev elektronikingenjör på Budapest Tekniska Universitet 1957. Han började tidigt med IT-forskning och insåg snart betydelsen att vårda det arvet och de goda förutsättningarna, som gjort Ungern till ett framgångsland på IT-området.

Leif Edvinsson - verkmästaren i Hjärnverket

"Alltför många organisationer försöker möta framtiden som anorektiker eftersom det gamla bokföringssystemet belönar anorexi och straffar kunskapsförädling. Alltså, många försöker svälta sig in i framtiden i stället för att frossa i Hjärnkraft...". Det är det värdeskapande Intellektuella Kapitalet, hävdar Leif Edvinsson,
som 1998 korades till "Årets Hjärna" i världen för sin IC-Navigator och kunskapspaketering. Han är ett av Sveriges få världsnamn! Men den stora allmänheten vet ytterst litet om honom och hans gärningar.

Kreaprenören - en människotyp Upplevelsesamhället behöver

Först nu får Leonardo da Vinci "credit" för sin genialitet! För den stora allmänheten är Leonardo da Vinci fortfarande mest känd som renässanskonstnären, som målade "Mona Lisa". Hur många av oss har förstått att konstnärsskapet bara var en liten del av hans sammansatta begåvning? Det var ingen slump att Leonardos personliga egenskaper kom väl till pass under en tid i vår historia, som liksom idag kännetecknades av stor förändring. "Kreaprenören" är en människotyp, som behövs nu igen när Industrisamhället övergår i Upplevelsesamhället, skriver Gabriella M Tolsén.

Bengt Lindström - en av Sveriges mest globala konstnärer

”Man ska skapa så snabbt att tanken inte hinner i kapp känslan och handen. Då bli också resultatet bäst.! I denna intervju avslöjar den världsberömde svenske målaren Bengt Lindström hur man blir global.

Olivia Lum - Singapores vattendrottning

Företaget Hyflux startades 1989 med 3 medarbetare. Idag har företaget 600 anställda. Grundare är Olivia Lum, som år 2005 - som första kvinna - utsågs till årets företagare i Singapore. För att få ihop startkapitalet 1989 sålde hon sin bil och sin bostadsrätt.

Åsa Lundqvist-Coey

”Känslomässiga knutar kan man inte lösa upp med intellektuella fingrar. Vilket kunskapsmänniskorna har svårt att förstå och premanentar de konfliktladdade tillstånden ...”

Richard Normann om "den nya konsumenten"

"Utvecklingen går mot ett gemensamt värdeskapande. Ett samspel mellan säljare och köpare. De som inte kan skapa värde på detta sätt är chanslösa i framtidens Upplevelsesamhälle." Den som sa detta var Richard Normann, välkänd svensk managementtänkare som avled i november 2003 i en ålder av 60 år.

Han säljer fest och glädje i dåliga tider!

Festspecialisten och glädjespridaren Bengt Olanders verksamhet expanderar som aldrig förr. Och det sker bl.a. genom hård konkurrens med den egna verksamheten och inte minst i kristider! Artikeln publiceras i januari 2009, mitt i finanskrisens Sverige.

Robotforskaren som borde vara med i pigdebatten

Han är forskare från Chalmers i komplexa system. "Jaså, du är också gift", sade en lustigkurre en gång till Peter Nordin. Han visste inte hur rätt han hade. Peter är nämligen robotforskaren som borde vara med i pig-debatten på allvar. I Japan hade han redan varit det. Men här i Sverige finns fortfarande en stor skepsis i etablissemanget när det gäller "sinnenas revolution". - Enligt min uppfattning finns det bara två sorts människor, säger Peter Nordin i denna intervju. Detaljfixerade personer och översiktsindivider. De förstnämnda fastnar i detaljer och kan aldrig skaffa sig helhetsperspektiv. De sistnämnde är däremot oftast visionär.

Den förnuftsbaserade staten har inget existensberättigande

Stater som enbart bygger på det rena förnuftet är kärlekslösa – trots att de hävdar motsatsen. Glöm inte att när man låter majoritetsprincipen styra åsidosätter man minoriteternas rätt och rättssystemet urholkas. Och då återstår bara statistiken som riktlinjevisare. Den slutsatsen drar journalisten Imi Markos efter att ha läst den nye påven Benedictus XVI:s, alias Joseph Ratzingers artiklar i Frankfurter Allgemeine.

Rigmor Robert

“Genom att belysa olikheterna vill jag öka förståelsen mellan man och kvinna. Först när vi accepterar varann kan vi hitta den rätta harmonin, vilken i sin tur leder till ett bättre samarbete.”

Göran Rosenberg

“För att kunna tänka globalt måste man vara både lokalt förankrad och historiskt präglad!”

Björn Ross, RoMedic

”Vi odlar kun(d)skapande relationer med vården och det underlättar omsorgen”, säger Björn Ross, RoMedic´s ägare och vd.

Ernö Rubik - gränsöverskridaren

Detta är ett unikt självporträtt av den ungerske innovatören Ernö Rubik, skriven för Kreaprenör i samband med arrangerandet av IC - Intellectual Challenge - i oktober 2004 i Göteborg och Stockholm. På 1970-talet erövrade han världen med sin magiska kub.

Jola Sigmond

“Med trekanten markerar jag idéskapandet och innovationen, som likt en pil strävar uppåt.”

Musiken ökar den sociala kompetensen !

Professor Theorells forskning om hur musik ökar den sociala kompetensen borde ge oss en tankeställare, menar vår redaktör Gabriella M. Tolsén i denna intervju med Töres Theorell, professor vid Karolinska Institutet. När ska musiken komplettera piller som medicin mot stress? Och när börjar läkemedelsindustrin sponsorera musikindustrin?

Universaldatorn - nu är den här!

UNIVERSALDATORN, SOM ANALOGT IMITERAR VÅRA SINNEN!! TILL ÖVERKOMLIGT PRIS!!! Även djuren imiteras. Bland annat gräshoppans synsinne. Med sina fem ögon kan gräshoppan undvika alla kollisioner. Med Info-bionic ska Volvos personbilar kopiera gräshoppan. Denna "sinnenas revolution" kommer att beröra alla. Medicinen och transporterna revolutioneras. Men detta intresserar också kyrkan, eftersom det handlar om att göra inte minst de svaga i samhället starkare! Och det är tre innovatörer Tamás Roska, Leon Chua och Angel Rodriguez Vazques, som är pionjärerna bakom denna "sinnenas revolution".

Csaba Varga - kvanthoppens mästare

Csaba Varga är sociolog med djup kännedom både i humaniora och i naturvetenskap - främst kvantfysik. Han kallar sig själv för "kvanthoppens mästare". Från kvantfysikens mystik (där partiklarna är ibland ogripbara vågor) har han "hoppat" vidare och landat i vår spirituella värld, där världsreligionerna omvärderas och nyandligheten åter berder ut sig efter materialismens och ateismen tillfälliga triumfer. Csaba Varga är född 1943 och leder Institutet för Strategisk Forskning i Nagykovácsi en stad nära skogen på Budasidan i Ungern.

Vilem Vlusser - Fast i ABC-världen

”Vilka är morgondagens analfabeter? De som inte kan programmera? Har skriftkulturen någon framtid?”

Anders Åkerman, kunskapsmissionär

“Det är ´värstingarna´som har lärt mig att det farligt att leva på dammig kunskap.” Den som säger det är Anders Åkerman, kunskapsmissionären bakom KompetensMässan, som sprider aktuell kunskap och gynnar framåtskridandet.

Sverige fick guld i VM i Edmonton

Det skedde redan före VM i friidrott 2001 - utan att medierna uppmärksammade händelsen. Och trots att guldet utdelades i TV-mediet. Guldmannen är 66 år och heter Börje Österberg.