Goda exempel på konstiga företag och oheliga allianser

Här presenterar vi företag, som antingen skapats av eller anpassat sig väl till Upplevelsesamhället. Det är alla "goda exempel" på företag som lyckats fylla tidigare oupptäckta "tomrum" och gjort dem "magiska", dvs lönsamma, ingått "oheliga allianser" eller förstått att kombinera teknik, ekonomi och vetenskap med konst och humaniora. Kort och gott; här presenteras "De konstiga företagen" som lyckas i Upplevelsesamhället.

Arlandastad Logistic Network (ALN) hämtar inspiration från Gnosjö och Emilia Romagna

Omstruktureringen av luftfarten går med dubbla ljudhastigheten. Kostnaderna skenar och intäkterna per passagerare minskar. Hur hanterar logistikbranschen detta och vad innebär det för flygbolag, flygplatser och resenärer? Imi Markos har besökt ALN, ett logistiknätverk i Arlandastad, för att se hur man där har tacklat flygbranschens problem. Här samtalar han med Per Schött, som sedan ett par år är drivande som projektledare för ALN, och som är en av gästerna på N-gruppens Kreaprenörsseminarium den 5 november 2002 i samband med de årliga kompetensdagarna på World Trade Center i Stockholm.

Kreaprenörer i Nobels anda

Kreaprenörer i Nobels anda: Cirkus Cirkör och Romeo & Juliakören, arbetar för glokalisering, integration och kvinnokamp!
Kreaprenörskapets grundidéer framstod tydligt i samband med den senaste Nobel-banketten i Stockholms Stadshus, påstår N-gruppens chefredaktör Imi Markos.

Korsbefruktning mellan Ingenjörs- och Kultursverige

Att korsbefrukta ingenjörer och kulturarbetare är en hjärtesak för företaget Egerbladh & Villman. Man sysslar med det som brukar kallas för Event Marketing, men har insett att detta är mycket större än det låter. Det handlar inte bara om upplevelser. Egerbladh & Villman är i själva verket ett "inlevelseföretag". Läs själv!

Design & Innovation

Electrolux har man valt en mångkulturell branding-modell för att erövra världen. Den senaste italienska tvättmaskinen förvandlar tvättstugan till en semesterupplevelse, skriver Imi Markos.

Från varumärke till värdemärke
- historien om Lantmännnens logotype

Imi Markos presenterar här VARUMÄRKET, som har varit före sin tid - Lantmännens logotyp “Grodden“, symbolen för alltings växt. Eller rättare sagt symbolen för det spirande livet när materia möter medvetandet och bildar helheten - mikrokosmos förenas med makrokosmos.

Google it up! Slår ut gamla varumärken!

Google, sökverktyget på Internet, utklassar alla och toppar listan över världens mest värdefulla varumärken för år 2002. Påståendet att det är ”de gamla, goda märkena som överlever” med hjälp av intensiv profilering och marknadsföring håller inte. Endast Coca-Cola behåller sin position, men Coke flaggade för uppfriskande och läskande upplevelser redan före industrisamhällets tillkomst. Märk väl att industrilegenden Ford nu återfinns på 7O:e plats. 26 placeringar efter sitt dotterbolag Volvo!!!!

Det svenska stålet biter igen !

Sandvik hittade 850 "tomrum" och gjorde dem "magiska" med sina specialstål. Sandviks ledning förstod nämligen tidigt att teknologin, som framställer stål inte var en del av Industrisamhället utan en del av Människan. "People make it possible - the rest is metallurgy". Så sammanfattar Sandvik Steel, en av koncernens tre självständiga enheter, den kundorienterade strategin. Alltså, människor skapar möjligheterna - resten är metallurgi! Det gör Sandvik nästan immunt mot USA:s tullavgifter. Det svenska stålet biter åter !

Hur ett klassiskt svenskt industriföretag - en underleverantör - tidigt har förstått och anpassat sig till samhällets snabba förändring handlar denna nya artikel om Upplevelsesamhället av Imi Markos.

Sony - nummer ett i Hemunderhållning

Julia Roberts, von Karajan, Bob Dylan, Jennifer Lopez och 100-tals andra superstjärnot förgyller Sonys avancerade hårdvaror!

Närkontakt av andra graden - kan rädda verkstadsjobben kvar i Sverige

Underleverantörer kan i "tvärfunktionell samverkan" åstadkomma prisvänliga lösningar med hög kvalitet och leveranssäkerhet. Imi Markos har träffat kreaprenören Tommy Schavon, som håller på att göra tomrum "magiska" genom att knyta upp ett stort antal underleverantörer inom skilda kompetensområden i närmiljön i projektet Verkstad Södertörn - en kreaprenöriell motkraft mot storföretags urskiljninslösa outsourcing.

Tyst fiol - fyller magiskt tomrum i bullret

Musikbranschen har alldeles för länge varit slav under den gigantiska volymen och därmed visat ett hänsynslöst ansikte utåt. Det har nu även företagens instrumenttillverkare börjat inse. Men det är ingen tillfällighet att det japanska Yamaha var först med att hitta ett av musikens "magiska tomrum" med sina ”Silent Instruments”, skriver Gabriella M. Tolsén.