KREAPRENÖRER - morgondagens vinnare

Kreativa entreprenörer, som kan få tekniker och humanister att samarbeta, blir morgondagens vinnare. Vi kallar dem kreaprenörer - filmregissörer, konstnärer, kompositörer, författare etc - är bäst på att fånga de subtila och sinnesladdade företeelser, som tekniker och ekonomer sedan kan förvandla till framtidens hållbara innovationer och tjänster.

 skapar enorma synergieffekter genom att skapa team där tekniker och humanister samarbetar.


Albert + Leonardo = Sant

Det tog vi naturligtvis fasta på när vi lät varumärkesregistrera KREAPRENÖR®  och inledde arbetet med att etablera ett kunskapsnätverk bestående av forskare, ingenjörer, ekonomer, marknadsförare, IT-specialister, formgivare, konstnärer och journalister i hela Sverige. Med hjälp av denna tvärvetenskapliga kompetens sprider vi kunskap om samt utvecklar vi metoder och värdeskapande instrument, som enligt perceptionens krav kartlägger alla nya, sinnesladdade idéer, testar deras hållbarhet och visar vägen för framgångsrik lansering.

Vi hänvisar gärna till inspirerande grekiska förebilder och till renässanspersonligheten Leonardo da Vinci. Men framförallt till nutida entreprenörer och företag, som tidigt sett betydelsen av kreativ förstörelse och agerat därefter.

Alla led i näringslivet och den offentliga sektorn borde utbilda Kreaprenörer, som kan utmana framtiden med humanteknologiska nyheter. Ta del av våra "goda exempel" i vänstermenyn. Det framväxande samhället kräver kreaprenörer.